ადამიანის ნორმალური ანატომია

1. ოსტეოლოგია

ადამიანის ჩონჩხი
1.1 ხერხემლის სვეტი
1.1.1 კისრის მალები
1.1.2 გულმკერდის მალები
1.1.3 წელის მალები
1.1.4 გავის ძვალი
1.1.5 კუდუსუნი
1.2 გულმკერდი
1.2.1 ნეკნები
1.2.2 მკერდი, მკერდის ძვალი
1.3 თავის ქალა
1.3.1 მთლიანი თავის ქალა
1.3.1.1 ქალასარქველი
1.3.1.2 ქალას ფუძე
1.3.2 ტვინის ქალას ძვლები
1.3.2.1 კეფის ძვალი
1.3.2.2 სოლისებრი ძვალი
1.3.2.3 საფეთქლის ძვალი
1.3.2.4 თხემის ძვალი
1.3.2.5 შუბლის ძვალი
1.3.2.6 ცხავის ძვალი
1.3.2.7 ცრემლის ძვალი
1.3.3 სახის ქალას ძვლები
1.3.3.1 ზედა ყბა
1.3.3.2 ცხვირის ძვალი
1.3.3.3 სასის ძვალი
1.3.3.4 ცხვირის ქვემო ნიჟარა
1.3.3.5 სახნისი
1.3.3.6 ყვრიმალის ძვალი
1.3.3.7 ქვედა ყბა
1.3.3.8 ინის ანუ ენისქვეშა ძვალი
1.4 ზემო კიდურის ჩონჩხი
1.4.1 ზემო კიდურის სარტყელი
1.4.1.1 ლავიწი
1.4.1.2 ბეჭის ძვალი
1.4.2 ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი
1.4.2.1 მხრის ძვალი
1.4.2.2 წინამხრის ძვლები
1.4.2.2.1 სხივის ძვალი
1.4.2.2.2 იდაყვის ძვალი
1.4.2.3 მტევნის ძვლები
1.5 ქვემო კიდურის ჩონჩხი
1.5.1 ქვემო კიდურის სარტყელი
1.5.1.1 მენჯის ძვალი
1.5.1.2 მენჯი მთლიანად
1.5.2 ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი
1.5.2.1 ბარძაყის ძვალი
1.5.2.2 კანჭის ძვლები
1.5.2.3 ტერფის ჩონჩხი
1.5.2.3.1 უკანა ტერფის ძვლები
1.5.2.3.2 წინა ტერფის ძვლები


2. ართროლოგია

2. 1. ხერხემლის მალთა შეერთებანი
2.1.1. მალთაშუა დისკოები
2. 1. 2. რკალმორჩების შეერთებანი
2. 1. 3. ხერხემლის სვეტის იოგები
2. 1. 4. გავა-კუდუსუნის შეერთება
2. 1. 5. სახსრები და იოგები კეფის ძვალსა და ატლასსა და აქსისს შორის
2. 2. ნეკნების სახსრები და შეერთებანი
2. 2. 1. ნეკნ-მალის სახსრები
2. 2. 2. მკერდ-ნეკნის სახსრები
2. 3. მკერდის ძვლის შეერთებანი
2. 4. ქალას ძვლების შეერთებანი
2. 4. 1. ქალას ძვლების უწყვეტი შეერთებანი
2. 4. 2. საფეთქელ-ქვედაყბის სახსარი
2. 5. ზემო კიდურის შეერთებანი
2. 5. 1. მკერდ-ლავიწის სახსარი
2. 5. 2. ლავიწ-აკრომიონის სახსარი
2. 5. 3. ბეჭის ძვლის საკუთარი იოგები
2. 5. 4. მხრის სახსარი
2. 5. 5. იდაყვის სახსარი
2. 5. 6. სხივ-იდაყვის დისტალური სახსარი
2. 5. 7. სხივ-მაჯის სახსარი
2. 5. 8. მაჯის ძვალთა სახსრები
2. 5. 9. ცერცვისებრი ძვლის სახსარი
2. 5. 10. მაჯა-ნების სახსრები
2. 5. 11. ნების ძვალთა სახსრები
2. 5. 12. ნებ-ფალანგის სახსრები
2. 5. 13. მტევნის ფალანგთაშუა სახსრები
2. 6. ქვემო კიდურის შეერთებანი
2. 6. 1. გავა-თეძოს სახსარი
2. 6. 2. ბოქვენის სიმფიზი
2. 6. 3. დამხურავი აპკი
2. 6. 4. ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის შეერთებანი
2. 6. 4. 1. მენჯ-ბარძაყის სახსარი
2. 6. 4. 2. მუხლის სახსარი
2. 6. 4. 3. კანჭის ძვლების ურთიერთდაკავშირება
2. 6. 4. 5. კოჭ-წვივის სახსარი
2. 6. 4. 6. უკანა ტერფის სახსრები
2. 6. 4. 7. წინა ტერფის სახსრები
2. 6. 4. 8. ტერფის ფალანგთაშუა სახსრები


3. მიოლოგია

3. 1. თავის კუნთები
3. 1. 1. მიმიკური კუნთები
3.1. 2. საღეჭი კუნთები
3. 1. 3. თავის ფასციები
3.2. კისრის კუნთები
3. 2. 1. კისრის ზედაპირული კუნთები
3. 2. 2. კისრის შუა კუნთები
3. 2. 3. კისრის ღრმა კუნთები
3. 2. 4. კისრის ფასციები
3. 2. 5. კისრის სამკუთხედები
3. 3. ზურგის კუნთები
3. 3. 1. ზურგის ზედაპირული კუნთები
3. 3. 2. ზურგის ღრმა კუნთები
3. 3. 3. ზურგის ფასციები
3. 4. გულმკერდის კუნთები
3. 4. 1. გულმკერდის ღრმა (საკუთარი) კუნთები
3. 4. 2. გულმკერდთან ზედაპირული კუნთები
3. 4. 3. . შუასაძგიდი, დიაფრაგმა
3. 4. 4. გულმკერდის ფასციები
3. 5. მუცლის კუნთები
3. 5. 1. მუცლის წინა კუნთები
3. 5. 2. მუცლის გვერდითი კუნთები
2. 5. 3. მუცლის უკანა კედლის კუნთები
3. 5. 4. საზარდულის არხი
3. 5. 5. თეთრი ხაზი
3. 5. 6. მუცლის ფასციები
3. 6. ზემო კიდურის კუნთები
3. 6. 1. ზემო კიდურის სარტყლის კუნთები
3. 6. 2. მხრის კუნთები
3. 6. 3. წინამხრის კუნთები
3. 6. 4. ხელი მტევნის კუნთები
3. 6. 5. იღლიის ფოსო
3. 6. 6. ზემო კიდურის ფასციები
3. 7. ქვემო კიდურის კუნთები
3. 7. 1. ქვემო კიდურის სარტყლის კუნთები
3. 7. 2. ბარძაყის კუნთები
3. 7. 3. კანჭის კუნთები
3. 7. 4. ტერფის კუნთები
3. 7. 5. ბარძაყის არხი
3. 7. 6. მომზიდველი არხი
3. 7. 7. მუხლქვეშა ფოსო
3. 7. 8. ქვემო კიდურის ფასციები და სინოვიური ბუდეები


4. საჭმლის მომნელებელი სისტემა

4.1 პირის ღრუ
4.2 ენა
4.3 სანერწყვე ჯირკვლები
4.4 კბილები
4.5 ხახა
4.6 საყლაპავი მილი
4.7 კუჭი
4.8 წვრილი ნაწლავი (თორმეტგოჯა ნაწლავი, მლივი ნაწლავი, თეძოს ნაწლავი)
4.9 ღვიძლი
4.10 პანკრეასი
4.11 მსხვილი ნაწლავი
4.11.1 ბრმა ნაწლავი
4.11.2 კოლინჯი
4.11.3 სწორი ნაწლავი
4.12 პერიტონეუმი


5. სასუნთქი სისტემა
5.1 ცხვირი
5.3 ხორხი
5.4 სასულე
5.5 ფილტვები
5.6 პლევრა


6. საშარდე სისტემა
6.1 თირკმელები
6.2 შარდსაწვეთები
6.3 შარდის ბუშტი
6.4 შარდსადენი


7. გამრავლების აპარატი
7.1 მამაკაცის სასქესო სისტემა
7.1.1 სათესლე
7.1.2 თესლის გამომტანი სადინარი
7.1.3 სათესლე პარკი და სათესლე ბაგირაკი
7.1.4 სათესლე ბუშტუკი
7.1.5 წინამდებარე ჯირკვალი
7.1.6 მამაკაცის შარდსადენი
7.1.7 ასო
7.2 ქალის სასქესო სისტემა
7.2.1.1 საკვერცხე
7.2.1.2 საშვილოსნო
7.2.1.3 საშვილოსნოს ლულა
7.2.1.4 საშო
7.2.2 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოები
7.2.3 სარძევე ჯირკვალი
7.3 შორისი


8. უსადინარო (ენდოკრინული) ჯირკვლების სისტემა
8. 1. ენდოკრინული სისტემის ცენტრალური ორგანოები
8. 2. ენდოკრინული სისტემის პერიფერიული ორგანოები


9. იმუნური სისტემა
9.1 ძვლის ტვინი
9.2 მკერდუკანა ჯირკვალი
9.3 საჭმლის მომნელებელი და სასუნთქი სისტემის ორგანოების კედლის ლიმფოიდური ქსოვილი
9.4 ლიმფური კვანძები
9.5 ელენთა


10. ანგიოლოგია
10.1 გული (გარეგანი აგებულება, გულის საკნები, გულის კედლის აგებულება)
10.1.2 გულის ტოპოგრაფია
10.1.3 გულის სისხლძარღვები
10.2 სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის სისხლძარღვები
10.3 აორტა
10.3.1.1 აორტის რკალი და მისი ტოტები
10.3.1.1.1 მხარ-თავის ღერო
10.3.1.1.2 საერთო საძილე არტერია
10.3.1.1.2.1 გარეთა საძილე არტერია
10.3.1.1.2.2 შიგნითა საძილე არტერია
10.3.1.1.3 ლავიწქვეშა არტერია და მისი ტოტები
10.3.1.1.3.1 იღლიის არტერია
10.3.1.1.3.2 მხრის არტერია
10.3.1.2 დასწვრივი აორტის გულმკერდის ნაწილი და მისი ტოტები
10.3.1.3 დასწვრივი აორტის მუცლის ნაწილი და მისი ტოტები
10.3.1.4 თეძოს საერთო არტერია
10.3.1.4.1 თეძოს შიგნითა არტერია და მისი ტოტები
10.3.1.4.2 თეძოს გარეთა არტერია და მისი ტოტები
10.3.2 ვენები
10.3.2.1 ქვემო ღრუ ვენის სისტემა
10.3.2.1.1 ქვემო კიდურის ვენები
10.3.2.1.2 მენჯის ვენები
10.3.2.1.3 ქვემო ღრუ ვენა
10.3.2.2 ზემო ღრუ ვენის სისტემა
10.3.2.2.1 ზემო კიდურის ვენები
10.3.2.2.2 თავის ვენები
10.3.2.2.3 კისრის ვენები
10.3.2.2.4 კენტი ვენები
10.3.2.2.5 ნეკნთაშუა ვენები
10.3.2.2.6 ხერხემლის ვენები
10.3.2.3 კარის ვენის სისტემა
10.3.2.4 კავა-კავალური და პორტო-კავალური ანასტომოზები
10.3.3 ლიმფის გამტარი ორგანოები (ლიმფური სისტემა)


პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. ანატომიის ნაწილის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან). 2008 და 2019 წლის ვერსიები მომზადდა მანანა კიკნაძის რედაქციით.
გაფრთხილება