ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის შეერთებანი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის შეერთებანი     Juncturae membri inferiores liberi

  • მენჯ-ბარძაყის სახსარი – Articulatio coxae
  • მუხლის სახსარი – Articulatio genus
  • კანჭის ძვლების ურთიერთდაკავშირება (წვივთა სახსარი – Articulatio tibiofibularis; კანჭის ძვალთაშუა აპკი – Membrana interossea cruris; წვივთაშორისი სინდესმოზი – Syndesmosis  tibiofibularis)
  • კოჭ-წვივის სახსარი – Articulatio talocruralis
  • უკანა ტერფის სახსრები – Articulationes tarseae
  • წინა ტერფის სახსრები – Articulationes metatarsea
  • ტერფის ფალანგთაშუა სახსრები – Articulationes interphalangeae pedis

პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. ანატომიის ნაწილის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან). 2008 და 2019 წლის ვერსიები მომზადდა მანანა კიკნაძის რედაქციით.
გაფრთხილება

.