ზოგადი ფარმაკოლოგია და კლინიკური ფარმაცია

1. ფარმაკოკინეტიკა

1. 1. წამლის შეყვანის გზები
1. 2. წამლის შეწოვა ბიოლოგიური მემბრანების გავლით
1. 3. სამკურნალო ნივთიერებების განაწილება ორგანიზმში
1. 4. წამლების ბიოტრანსფორმაცია
1. 5. წამლის გამოყოფა ორგანიზმიდან
1. 5. 1. სამკურნალო საშუალებების ექსკრეცია ფილტვების მეშვეობით
1. 5. 2. სამკურნალო საშუალებების ექსკრეცია ნაღველთან ერთად
1. 5. 3. სამკურნალო საშუალებების ექსკრეცია ნერწყვთან ერთად
1. 5. 4. სამკურნალო საშუალებების ექსკრეცია რძესთან ერთად
1. 5. 5. სამკურნალო საშუალებების ექსკრეცია თირკმლებით
1. 5. 6. სამკურნალო საშუალებების ექსკრეციის სხვა გზები

2. ფარმაკოდინამიკა

2. 1. სამკურნალო საშუალებათა მოქმედების სახეები
2. 2. მედიკამენტური დამოკიდებულება
2. 3. წამლის მოქმედების მექანიზმები

3. ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სამკურნალო პრეპარატების ფარმაკოთერაპიულ ეფექტზე

3. 1. პრეპარატის ძირითადი თვისებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფარმაკოთერაპიულ ეფექტზე
3. 1.1 . სამკურნალო საშუალებების ქიმიური აგებულება, ფიზიკურ–ქიმიური და ფიზიკური თვისებები
3. 1. 2. დოზები და კონცეტრაციები
3. 1. 3. განმეორებით გამოყენებისას წამლის მოქმედების თავისებურებანი
3. 1. 4. წამალთა მოქმედების თავისებურებანი მათი კომბინირების შემთხვევაში
3. 1. 5. სამკურნალო საშუალებების შეუთავსებლობა
3. 1. 6. სამკურნალო საშუალებათა გვერდითი მოქმედება სამკურნალო საშუალებების გვერდითი მოვლენები
3. 1. 7. მედიკამენტური ალერგია
3. 1. 8. სამკურნალო საშუალებების სინერგიზმი (1) სინერგიზმი (2)
3. 2. ორგანიზმის თავისებურებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფარმაკოთერაპიულ ეფექტზე
3. 2. 1. ორგანიზმის მდგომარეობა
3. 2. 2. ორსულობა და სამკურნალო საშუალებები
3. 2. 3. კლინიკური ფარმაკოლოგიის თავისებურებები ახალშობილებში
3. 2. 4. სამკურნალო საშუალებები და ალკოჰოლი
3. 2. 5. სამკურნალო საშუალებების ურთიერთდამოკიდებულება თამბაქოს კვამლის კომპონენტებთან
3. 2. 6. საკვების გავლენა სამკურნალო საშუალებებზე
3. 2. 7. წამლები და გერიატრია
3. 2. 8. სქესი
3. 2. 9. სადღეღამისო რიტმების მნიშვნელობა

4. სამკურნალო საშუალებებით მწვავე მოწამვლების მკურნალობის ზოგადი პრიციპები