პრობლემური წამლები

წამლები და ბავშვები

წამლები და ბავშვები 
ზრდის სტიმულატორები

ქალები და წამლები

ქალები და წამლები
წამლები ორსულობისას
საშვილოსნოსშიდა საშუალებები
ორალური კონტრაცეპტივები
ჩანაცვლებითი ჰორმონული თერაპია
იმპლანტატები
კონტრაცეფციული საშუალებები
ინექციები

წამლები  ასაკოვან პირებში

წამლები და მოხუცები

ცალკეული პრეპარატები და პრეპარატთა ჯგუფები

ფაღარათის (დიარეის) საწინააღმდეგო საშუალებები
ანტიბიოტიკების შემცველი ფაღარათის საწინააღმდეგო პრეპარატები
ჰიდროქსიქინოლინები(8-ოქსიქინოლინის წარმოებულები)
დიფენილოქსილატი
ლოპერამიდი (იმოდიუმი)
ანტიბიოტიკები
ანალგეტიკები
არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები
ხველებისა და სურდოს წამლები
ნერვული სისტემის სტიმულატორები
ვიტამინები
დიეთილსტილბესტროლი
ეპ (ესტროგენ-პროგესტიმური) წამლები
ფსიქოტროპული საშუალებები

”პრობლემური წამლები” . ენდრიუ ჩეტლი