ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი Skeleton (bones) of lower limb

ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი შედგება შემდეგი ძვლებისაგან: