ზემო კიდურის შეერთებები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზემო კიდურის შეერთებები Juncturae membri superioris

ზემო კიდურის შეერთებები – juncturae membri superioris იყოფა ორ ჯგუფად:
I. ზემო კიდურის სარტყლის შეერთებანი – juncturae cinguli membri superioris;
II. ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის შეერთებანი – juncturae membri superioris liberi.

ზემო კიდურის სარტყლის ძვლების შეერთებებია:
1. მკერდ – ლავიწის სახსარი – Articulatio sternoclavicularis
2. ლავიწ – აკრომიონის სახსარი – Articulatio acromioclavicularis

3. ბეჭის ძვლის საკუთარი იოგები

ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ძვლები ერთმანეთს უკავშირდებიან შემდეგი სახსრებით:
1. მხრის სახსარი – Articulatio humeri
2. იდაყვის სახსარი – Articulatio cubiti

მხარ – იდაყვის სახსარი – Articulatio humeroulnaris

მხარ – სხივის სახსარი – Articulatio humeroradialis

სხივ – იდაყვის პროქსიმალური სახსარი – Articulatio radioulnaris proximalis

წინამხრის ძვალთაშუა აპკი – Membrana interossea antebrachii

3.  სხივ – იდაყვის დისტალური სახსარი – Articulatio radioulnaris distalis
4.  სხივ – მაჯის სახსარი – Articulatio radiocarpea
5. მაჯის ძვალთა სახსრები – Articulationes intercarpeae
6. ცერცვისებრი ძვლის სახსარი – Articulatio ossis pisifosmis
7. მაჯა – ნების სახსრები – Articulationes carpometacarpeae
8. ნებ – ფალანგის სახსრები – Articulationes metacarpophalangeae
9. მტევნის ფალანგთაშუა სახსრები – Articulationes interfalangeae manus


გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.