წელის მალები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. წელის მალები  Vertebrae lumbales  Lumbar vertebrae

წელის მალები (წელის 5 მალა) – vertebrae lumbales, გამოირჩევიან მასიურობითა და სიმტკიცით. მათ სხეულს აქვთ მარცვლის ფორმა, რკალები ძლიერადაა განვითარებული, ხვრელები დიდი ზომისაა და აქვთ სამკუთხა ფორმა. თითოეული განივი მორჩი მიმართულია ლატერალურად და რამდენადმე უკან.

წელის მალები

მისი უდიდესი ნაწილი წარმოადგენს ნეკნის რუდიმენტს და ეწოდება სანეკნე მორჩი – processus costarius.  წვეტიანი მორჩი მოკლე და განიერია, მიმართულია პირდაპირ უკან. წელის მალებს კიდევ ორი მორჩი აქვთ: დვრილისებრი მორჩი – processus mamillaris, რომელიც ზემო სასახსრე მორჩის ლატერალურ ზედაპირზეა მოთავსებული და დამატებითი მორჩი – processus  accessorius, რომელიც მოთავსებულია განივი მორჩის ძირში.

წელის მალები


გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.