ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია.  ზემო კიდურის ჩონჩხი. ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი (Skeleton (bones) of upper limb)

ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი შედგება შემდეგი ძვლებისაგან:

  • მხრის ძვალი
  • წინამხრის ძვლები (სხივი, იდაყვი)
  • მტევნის ძვლები

ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი