წინამხრის ძვლები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია.  ზემო კიდურის ჩონჩხი. ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის ჩონჩხი. წინამხრის ძვლები Bones of forearm

წინამხრის ჩონჩხი შედგება ორი ლულისებრი ძვლისაგან:
სხივის ძვლისა – radius და იდაყვის ძვლისაგან – ulna.

სუპინაციის მდგომარეობაში ძვლები ერთმანეთის პარალელურად მდებარეობენ; მათ შორის არსებულ თავისუფალ სივრცეს წინამხრის ძვალთაშუა სივრცე – spatia interossea antebrachii ეწოდება. იდაყვის ძვალი მდებარეობს მედიალურად, სხივის ძვალი – ლატერალურად.

წინამხრის ძვლები


გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.