კოჭ-წვივის სახსარი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. კოჭ-წვივის სახსარი   Articulatio tolocruralis;   Ankle [talocrural] joint

კოჭ – წვივის სახსარი – Articulatio talocruralis, – წარმოქმნილია კანჭის ორივე ძვლის დისტალური ეპიფიზებისა და კოჭის ძვლის სხეულის შენაწევრებით.

კოჭ-წვივის სახსარი

კოჭის ძვლის სასახსრე ზედაპირს ზემოდან აქვს ჭაღის ფორმა და ებჯინება დიდი წვივის ქვედა სასახსრე ზედაპირს, გვერდებზე კი აქვს ბრტყელი სასახსრე ზედაპირები – ლატერალური გოჯისმხრივი ზედაპირი – Facies malleolaris lateralis და მედიალური გოჯისმხრივი ზედაპირი – Facies malleolaris medialis, რომლებითაც უკავშირდება კანჭის ძვლების გოჯებს. კანჭის ძვლები ჩანგლისებურად ერგებიან კოჭის ძვლის ჭაღს.
სასახსრე ჩანთა – capsula articularis, ფიქსირებულია სასახსრე ხრტილის კიდეზე და მხოლოდ კოჭის ძვლის სხეულის წინა ზედაპირზე სცილდება მას და ემაგრება კოჭის ყელს. სასახსრე ჩანთის წინა და უკანა ზედაპირები სუსტადაა დაჭიმული.

კოჭ-წვივის სახსარი

კოჭ-წვივის სახსრის იოგები განლაგებულია მის ორივე გვერდით ზედაპირებზე:
1. მედიალური (დელტისებრი) იოგი – lig. mediale (deltoideum), – იყოფა შემდეგ ნაწილებად:
ა) დიდწვივ-კოჭის წინა ნაწილი – Pars tibiotalaris anterior მიემართება მედიალური გოჯის წინა ზედაპირის წინა კიდიდან ქვემოთ და წინ და ემაგრება კოჭის ძვლის უკანა მედიალურ ზედაპირს; ბ) დიდწვივ – ნავისებრი ნაწილი – Pars tibionavicularis, – უფრო გრძელია, იწყება მედიალური გოჯიდან და აღწევს ნავისებრი ძვლის დორსალურ ზედაპირს; გ) დიდწვივ – ქუსლის ნაწილი – Pars tibiocalcanea, – გაჭიმულია მედიალურ გოჯსა და კოჭის საბჯენს – Sustentaculum tali შორის; დ) დიდწვივ – კოჭის უკანა ნაწილი – Pars tibiotalaris posterior, – მიემართება მედიალური გოჯის უკანა კიდიდან ქვემოთ და ლატერალურად და ემაგრება კოჭის ძვლის სხეულის უკანა მედიალურ ნაწილებს.

2. კოჭ – მცირე წვივის წინა იოგი – Lig. talofibulare anterius, – მიემართება ლატერალური გოჯის წინა კიდიდან კოჭის ძვლის ყელის გვერდითი ზედაპირისაკენ;

3. ქუსლ – მცირე წვივის იოგი – Lig. calcaneofibulare, – იწყება ლატერალური გოჯის გარეთა ზედაპირიდან, მიემართება ქვემოთ და უკან, ფიქსირდება  ქუსლის ძვლის ლატერალურ ზედაპირზე;

4. კოჭ – მცირე წვივის უკანა იოგი – Lig. talofibulare posterius, – მიემართება ლატერალური გოჯის უკანა კიდიდან, თითქმის ჰორიზონტალურად, კოჭის ძვლის უკანა მორჩის ლატერალური ბორცვისაკენ.


პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. ანატომიის ნაწილის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან). 2008 და 2019 წლის ვერსიები მომზადდა მანანა კიკნაძის რედაქციით.
გაფრთხილება

.