კისრის კუნთები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. კისრის კუნთები   Mm. colli Muscles of neck

კისრის კუნთები – mm. colli, ფარავენ რა ერთმანეთს, წარმოქმნიან კუნთების სამ ჯგუფს: ზედაპირულს, შუასა და ღრმას. ღრმა კუნთები იყოფა ლატერალურ და ხერხემლისწინა ჯგუფებად.

კისრის კუნთები

I. კისრის ზედაპირული ჯგუფის კუნთებია: კისრის კანქვეშა კუნთი – platysma, მკერდ-ლავიწ – დვრილისებრი კუნთი – m. sternocleidomastoideus

II. კისრის შუა ჯგუფის კუნთებია:
1. ინის ძვლის ზემოთ მდებარე კუნთები – mm. suprahyoidei (ორმუცელა კუნთი – m. digastricus, სადგის – ინის კუნთი – m. stylohyoideus, ყბა – ინის კუნთი – m. mylohyoideus, ნიკაპ – ინის კუნთი – m. geniohyoideus);
2. ინის ძვლის ქვემოთ მდებარე კუნთები – mm. infrahyoidei (მკერდ – ინის კუნთი – m. sternohyoideus, მკერდ – ფარისებრი კუნთი – m. thyrohyoideus, ბეჭ – ინის კუნთი – m. omohyoideus).

III. კისრის ღრმა ჯგუფის კუნთებია:
1. ლატერალური ჯგუფის კუნთები (წინა კიბისებრი კუნთი – m. scalenus anterior, შუა კიბისებრი კუნთი – m. scalenus medius, უკანა კიბისებრი კუნთი – m. scalenus posterior).
2. ხერხემლის წინა ჯგუფის კუნთები (თავის გრძელი კუნთი – m. longus capitis, კისრის გრძელი კუნთი – m. longus colli, თავის წინა სწორი კუნთი – m. rectus capitis anterior, თავის ლატერალური სწორი კუნთი – m. rectus capitis lateralis).


პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. ანატომიის ნაწილის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან). 2008 და 2019 წლის ვერსიები მომზადდა მანანა კიკნაძის რედაქციით.
გაფრთხილება

.