მაჯის ძვალთა სახსრები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. მაჯის ძვალთა სახსრები Articulationes intercarpeae Intercarpal articulations

მაჯის ძვლები ერთმანეთს უკავშირდებიან მაჯის ძვალთა სახსრებით – articulationes intercarpeae, ხოლო მაჯის პირველი და მეორე რიგის ძვლებს შორის კი შექმნილია მაჯის შუა სახსარი – articulatio mediocarpea. მაჯის პირველი რიგის ძვლების დისტალური ზედაპირი შემოფარგლავს ღრმა სასახსრე ფოსოს, რომელშიც მოქცეულია თავდიდა და კავიანი ძვლების სასახსრე ზედაპირებით შექმნილი სფერული ზედაპირი. სასახსრე ჩანთას აქვს S-ებრი ფორმა.
მაჯის შუა სახსრის – articulatio mediocarpea სასახსრე ღრუ გრძელდება მაჯის ცალკეულ ძვალს შორის არსებულ სასახსრე ღრუებში და უკავშირდება მაჯა – ნების სახსრის – Articulationes carpometacarpeae სასახსრე ღრუს. სასახსრე ჩანთა ფიქსირებულია მაჯის ძვლების სასახსრე ზედაპირების კიდეებზე.

83

სახსარი გამაგრებულია შემდეგი იოგებით:
1. მაჯის ძვალთა დორსალური იოგები – ligg. intercarpea dorsalia – გაჭიმულია მაჯის ძვლებს შორის, სახსრის დორსალურ მხარეზე.
2. მაჯის ძვალთა პალმარული იოგები – ligg. intercarpea palmaria, – გაჭიმულია ასევე მაჯის ძვლებს შორის, მხოლოდ მათ ხელგულისმხრივ ზედაპირზე. ნაწილი ბოჭკოებისა იწყება თავდიდა ძვლიდან და სხივისებურად იშლება მაჯის პირველი და მეორე რიგის ძვლებისაკენ და წარმოქმნის მაჯის სხივისებრ იოგს – lig. carpi radiatum.
გარდა აღნიშნული იოგებისა, არსებობს აგრეთვე მაჯის ძვალთაშუა იოგები – ligg. intercarpea interossea, რომლებიც მდებარეობენ მაჯის ცალკეულ ძვლებს შორის, სხივ – მაჯისა და მაჯა – ნების სახსრებთან ახლოს.
მაჯის შუა სახსარი – Articulatio mediocarpea სასახსრე ზედაპირების ფორმის მიხედვით სფერულ სახსარია – articulatio spheroidea; სახსარში მოძრაობა მკვეთრად შეზღუდულია, ამიტომ მაჯის შუა სახსარი მიეკუთვნება ნაკლებად მოძრავ სახსართა ჯგუფს.


პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. ანატომიის ნაწილის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან). 2008 და 2019 წლის ვერსიები მომზადდა მანანა კიკნაძის რედაქციით.
გაფრთხილება

.