ზემო კიდურის კუნთები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზემო კიდურის კუნთები mm. membri superioris;  Muscles of upper limb

ზემო კიდურის კუნთები – mm. membri superioris მათი ტოპოგრაფიულ-ანატომიური თავისებურებების მიხედვით ორ ჯგუფად იყოფა: ზემო კიდურის სარტყლის კუნთები – mm. cinguli membri superioris და ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის კუნთები – mm. partis liberae membri superioris.

ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის კუნთები იყოფა:

1. მხრის კუნთები – mm. brachii
2. წინამხრის კუნთები – mm. antebrachii
3. მტევნის კუნთები – mm. manus

ზემო კიდურის სარტყლის კუნთებია:

1. დელტისებრი კუნთი – m. deltoideus
2. ქედზედა კუნთი – m . supraspinatus
3. ქედქვედა კუნთი – m. infraspinatus
4. მცირე მრგვალი კუნთი – m. teres minor
5. დიდი მრგვალი კუნთი – m. teres major
6. ბეჭქვეშა კუნთი – m. subscapularis


პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. ანატომიის ნაწილის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან). 2008 და 2019 წლის ვერსიები მომზადდა მანანა კიკნაძის რედაქციით.
გაფრთხილება

.