მომზიდველი არხი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. მომზიდველი არხი Canalis adductorius;  Adductor [Hunter’s, subsartorial] canal

დიდი მომზიდველი კუნთის მყესს გააჩნია რამდენიმე ხვრელი, რომელშიც გადიან სისხლძარღვები; მათგან ყველაზე ქვემოთ მდებარესა და ყველაზე  დიდს მომზიდველი შესავალი – hiatus tendineus ეწოდება. აღნიშნული ხვრელის ზემოთ მდებარეობს ბარძაყის მედიალური განიერი კუნთსა – m.vastus medialis და დიდ მომზიდველ კუნთს – m. adductor magnus შორის გაჭიმული ფასციის კუნთთაშუა ფურცელი, რომელსაც მომზიდველი კუნთის ფირფიტა ეწოდება. აღნიშნულ კუნთებსა და ფასციის ფურცელს შორის იქმნება სამკუთხა ფორმის სივრცე. ამ სივრცეს მომზიდველი არხი – canalis adductorius ეწოდება. მასში შედიან ბარძაყის არტერია, ვენა და საჩინო ნერვი – n. saphenus. სისხლძარღვები გადიან მუხლქვეშა ფოსოში, ნერვი კი ხვრეტს ფასციის ფირფიტას და გამოდის ბარძაყის მედიალურ ზედაპირზე.


პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. ანატომიის ნაწილის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან). 2008 და 2019 წლის ვერსიები მომზადდა მანანა კიკნაძის რედაქციით.
გაფრთხილება

.