ჩალინკვის პლაგინის პარამეტრების დაყენება

მარცხნივ შავზოლზე დავაკლიკოთ აქ:

სწორედ აქ ხდება პლაგინის პარამეტრების დაყენება:

ბოლოს დავაკლიკოთ ქვევით ლურჯ ღილაკზე ,,update”