ცალკეული ფუძეების მწარმოებლურობის შესწავლისათვის

დათეშიძე ლალი მასალები “ნორმა” ფუძის მწარმოებლურობის კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ მასალები “სპეც” ფუძის მწარმოებლურობის კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი
დათეშიძე ლალი მასალები “ცენტრ”  ფუძის მწარმოებლურობის კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი

ცალკეული ფუძეების მწარმოებლურობის შესწავლისათვის