შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი (VIII)

დათეშიძე ლალი, ჩიგოგიძე თეიმურაზ, კორძაია დიმიტრი, ჭუმბურიძე ვახტანგ, ვაჭარაძე კახა, ტყეშელაშვილი ბესარიონ, შენგელია ლევან, შარაშიძე ბეჟან, შენგელია არჩილ, კირცხალია გიორგი
კომპიუტერული საინფორმაციო საკონსულტაციო სისტემა “ ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები “სპეც” ფუძის მწარმოებლურობის კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “-ნაგი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “სწრაფ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “-გამტარი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო ლექსიკაში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “-შორის” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები და მეთოდური მითითებები საენციკლოპედიო ნაწილის “ ფარმაკოლოგია” მოსამზადებლად. (2004 წელი, 414 გვერდი); ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “ად” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “-ოსან” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “ით” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო ლექსიკაში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “-საჭერი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “-ჩამწერი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია ვასილ
მასალები Un მოდელის ინგლისურ-ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე-10 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი, შენგელია ლევან, დათეშიძე ამირან, კიკნაძე მანანა, შენგელია არჩილ, მგელაძე გურამ, შენგელია ვასილ
ლინგვო-სამედიცინო დისკი. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007
დათეშიძე ლალი, ჯოხაძე თეა
მოდელის “გადამეტ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, ჯოხაძე თეა
მოდელის “ზე” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, ჯოხაძე თეა
მოდელის “თბო” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, ჯოხაძე თეა
მოდელის “კმა” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, ჯოხაძე თეა
მოდელის “ქვე” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, ჯოხაძე თეა
მოდელის “წინაღ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შარაშიძე ვერა
მედიცინის კონტექსტური ლექსიკონი. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ
“ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. თბილისი. 20005. “ტექინფორმის” დეპონენტი N: 1247; ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ
”ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. პირველი დეპო გამოცემა; თბილისი. 2005. “ტექინფორმის” დეპონენტი N: 1247;
დათეშიძე ლალი, შარაშიძე ვერა, შენგელია არჩილ
ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის სიხშირული ლექსიკონი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “-ზედა” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ
მასალები მოდელის “-მავალი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ.
თანამედროვე სამკურნალწამლო საშუალებათა დასახელებების სტრუქტურულ- სემანტიკური ანალიზისათვის.პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები.ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
დგებუაძე რ., ა. აბესაძე
ქართულ-რუსულ-ლათინური მოკლე სამედიცინო განმარტებითი ლექსიკონი (რედ. გ. გურგენიძე), თბ., 1998.
დეკანოსიძე თ.,
სამედიცინო ტერმინთა მართლწერისათვის (,, – ცია” სუფიქსით დაბოლოებულ ტერმინთაგან სიტყვაწარმოება), შემდგ. აკად. წ. – კორ., – პროფ., თ. დეკანოსიძე და სხვ. I, თბ., 1996
ერისთავი რ.
მოკლე ქართულ-რუსულ-ლათინური ლექსიკონი მცენარეთა, ცხოველთა, ლითონთა სამეფოებიდან. თბ., 1884
ერისთავი რ.
რაოდენათ მართალია, რომ ქართულ ენას სიღარიბე შესწამეს? დროება, #204-6, 208-9, 212 გვ.109 გვ.111. 1880
ერისთავი რ.
შემოკლებული ლათინურ-რუსულ-ქართული მცენარეთა ლექსიკონი. თბილისი, 1873
ვაჩნაძე ნინო
რუსულ äî – პრევერბიან ზმნათა ქართულად გადმოცემის საშუალებანი (რუსულ-ქართული ლექსიკონის მიხდვით): ქსკს, I, თბ., 1972.
ვაჩნაძე ნინო
რუსული ïåðå – პრევერბიან ზმნათა ქართულად გადმოცემის საშუალებანი (რუსულ-ქართული ლექსიკონის მიხდვით): ქსკს, I, თბ., 1972.
ვაჩნაძე ნინო
რუსულ ïî – პრევერბიან ზმნათა ქართულად გადმოცემის საშუალებანი (რუსულ-ქართული ლექსიკონის მიხდვით): ქსკს, II, თბ., 1972.

სამედიცინო ლიტერატურის ლინგვისტურ-სტილური ანალიზი და ენების სწავლების პრობლემები სამედიცინო ინსტიტუტში: სამეც. შრომების კრებული / თბილისის სახ. სამედ. ინ-ტი – თბ., 1991
ზარდიაშვილი თ.
ბიოლოგიური ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი (შეადგინა თ. ზარდიაშვილმა), თბ., 1997.
ზექალაშვილი რ.
განუსაზღვრელ- და განზოგადებულპირიანი წინადადებების მორფოლოგიურ-სინტაქსური თავისებურებებისათვის სამეცნიერო სტილში// პროფესორ-მასწავლებელთა საინსტიტუტთაშორისი სამეცნიერო სესია, 56-ე (მასალები), თბ., 1990
ზექალაშვილი რ.
1 პირის სემანტიკა და ავტორისეული პოზიციის გამოხატვის საშუალებები ქართულ სამედიცინო ლიტერატურაში// კრებ. „სამედიცინო ლიტერატურის ლინგვისტურ-სტილისტური ანალიზი და ენების სწავლების პრობლემები სამედიცინო ინსტიტუტში“, თბ., 1991
ზექალაშვილი რ.
სამედიცინო ტერმინოლოგია და მისი მართლწერის საკითხები// თსუ ფილოლ. ფაკულტ. სამეცნიერო სესია, მასალები, 1995
ზექალაშვილი რ.
სამედიცინო ტერმინოლოგიის ადგილი მეტყველების კულტურის სწავლებაში// თსსუ-ის სასწ.-მეთოდური კონფერენცია, თბ., 1997 (თანაავტორი ლ. კინწურაშვილი).
ზექალაშვილი რ.
ანტონიმები სამედიცინო ტერმინებში// ფილოლ. ფაკულტეტების და თსუ ფილიალების მე-2 სამეცნიერო სესია, მასალები, 1999
ზექალაშვილი რ.
ქართული ენა და სამედიცინო ტერმინოლოგიის საკითხები (სამედიცინო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის), თბ., 2000. მე-2 გამოცემა, 2005 (რედ. პროფ. ლამარა კინწურაშვილი).
ზექალაშვილი რ.
მორფოლოგიურ-სინტაქსური თავისებურებანი სამედიცინო ლიტერატურაში// თბილისის ს.-ს. ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის შრომები, ტ. VIII, 2001, (თანაავტორი ლ. კინწურაშვილი).
ზექალაშვილი რ.
მსგავსების გამოხატვა ქართულ სამედიცინო ტერმინებში// თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია, მასალები, თბ., 2001
ზექალაშვილი რ.
ეპონიმები სამედიცინო ტერმინოლოგიაში// თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია, მასალები, თბ., 2002
ზექალაშვილი რ.
წამალთმცოდნეობისა და ტერმინოლოგიის ზოგიერთი საკითხი ძველ ქართულ სამედიცინო წიგნებში// ფარმაცევტთა I საერთაშორისო კონგრესი, თბ., 2002 (თანაავტორები: ლ. კინწურაშვილი, დ. კუხიანიძე).
ზექალაშვილი რ.
ეროვნულ-ეთნიკურისა და საერთაშორისოს ურთიერთმიმართებისათვის სამედიცინო-ფარმაცევტულ ტერმინებში (ქართული და გერმანული ენების მასალაზე)// ქუთაისური საუბრები, X სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 2003
ზექალაშვილი რუსუდან
მორფოლოგიურ-სინტაქსური თავისებურებანი სამედიცინო ლიტერატურაში. მე-6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ზექალაშვილი რუსუდან
ანტონიმები სამედიცინო ტერმინებში. მე-10 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ზექალაშვილი რუსუდან
სამედიცინო ტერმინოლოგიის ადგილი მეტყველების კულტურის სწავლებაში. მე-18 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ზექალაშვილი რუსუდან
მსგავსების გამოხატვა ქართულ სამედიცინო ტერმინებში. მე-19 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ზექალაშვილი რუსუდან
ეპონიმები სამედიცინო ტერმინოლოგიაში. მე-20 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ზექალიშვილი რუსუდან
სამედიცინო ტერმინოლოგია და მისი მართლწერის საკითხები. მე-16 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ზურაბაშვილი გიორგი
სამედიცინო ტერმინოლოგიის კომუნიკაციურ-სემანტიკური ასპექტი. სადის. მაც. ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.01 – თბ., 1995
ზურაბიშვილი თ., ცქიტიშვილი ნ.,
სამეცნიერო ენის სინტაქსური თავისებურებები: ქსკს, XI, თბ., 1998.

ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი და სემანტიკური რეკონსტრუქციები (მცენარეთა სახელები ქართველურში) : დის…ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.07 / სამეცნ. ხელმძღვ.: თამაზ გამყრელიძე – თბ., 2005
თიკანაძე ივ.
რუსულ-ქართულ სამეანო და გინეკოლოგიური ტერმინოლოგიის მასალები, თბ., 1920.
თოფურია გ., ჭყონია ე.
ლათინურ-ქართულ-რუსული ოფთალმოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 1982.
თოფურია ვ., გიგინეიშვილი ივ.
ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, თბ., 1988.
თსუ ქირურგიული პათოლოგიის კათედრა
საზოგადო ქირურგიის რუსულ-ქართული ტერმინოლოგია რფ., 1919.
თურმანაული გ., თურმანაული ი.,
ფოტო-ფარმაკოთერაპიული საშუალებები. თბ., 1997.

საქართველოს ექიმთა მე-III სამეცნიერო კონგრესის დღის წესრიგი – ტფილისი, 1925
იადგარ დაუდი
მედიცინა ძველ საქართველოში. XVI საუკუნე. თბ. : საქბიომედგამი, 1938
იორდანიშვილი ლ.
რ.ერისთავის ტერმინოლოგიური შრომები, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. XVI . 1968
იორდანიშვილი ლ.
რაფიელ ერისთავის ტერმინოლოგიური შრომები. იკე,მე-16. 1968

ბიბლიოგრაფიული საძიებელი 1990 : ფილოლოგია / საქ. მეცნ. აკად. საზ. მეცნ. დარგ. სამეც. ინფორმ. ცენტრი; [შემდგ.: მ. დუმბაძე ; მთ. რედ.: ნ. კიკვაძე] – თბ. : მეცნიერება, 1992
კაიშაური ლ.,
გერმანული xx გრაფემის ქართულად გადმოცემის საკითხისათვის: ქსკს, VI, თბ., 1984.
კაპანაძე ლ.
Î ïîíÿòèÿõ «òåðìèí» è «òåðèíîëîãèÿ». Â êí.: ðàçâèòèå ëåêñèêè ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà. Ì., Íàóêà, . 1965
კაციტაძე ზ.ა
ადამიანის ანატომიური ატლასი (შემდგ. და რედ. ზ. კაციტაძე), თბ., 1993.
კაციტაძე ზურაბ, კაციტაძე გიორგი
სამედიცინო ეპონიმების განმარტებითი ლექსიკონი / [სარედ. კოლ.: გურამ ბექაია და სხვ.] – თბ. : მედეა, 2001
კეცხოველი ნ.
საქართველოს მცენარეულობის ძირითადი ტიპები, თბ., 1934
კვარაცხელია გ.,
ქართული ენის ფუნქციური სტილისტიკა, თბ., 1990.
კვარაცხელია გ.
ქართული ენის ფუნქციური სტილისტიკა. თბ.,1990
კიკვაძე მ.,
ქიმიის ტერმინოლოგიის სტრუქტურული ტიპები ქართულში: ქსკს, XI, თბ., 1998.
კიკვაძე მაია
ქიმიის ტერმინოლოგიის სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი: დის… ფილოლ.მეცნ.კანდ. 10.02.03 / სამეცნ. ხელმძღვ.: რ. ღამბაშიძე, შ. აფრიდონიძე ; საქ. მეცნ. აკად. ენათმეცნ. ინ-ტი – თბ., 1995
კიკნაძე ინეზა
მე-19 საუკუნის ქართული ენა (1836-1870) ავტორეფ… ფილოლოგ. მეცნ. დოქტ. 10.02.03 – თბ., 1993
კიკნაძე მანანა
-ალ (-al) სუფიქსიან ზედსართაულ ფუძეზე -ურ (ლ) სუფიქსის დართვის საკითხისათვის. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები.ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
კიკნაძე მანანა
ლექსიკონების შექმნის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესახებ . პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები.ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
კიკნაძე მანანა
ინგლისურ-ქართული სამედიცინო ლექსიკონის პრობლემური საკითხები. მეორე კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები.ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
კიკნაძე მანანა
შენიშვნა ინგლისურ-ქართული სამედიცინო ლექსიკონის გრამატიკული კომენტარებით აღჭურვის შესახებ. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ბერძნულ-ლათინური წარმოშობის ტერმინთა სემანტიკისა და ეტიმოლოგიის ურთიერთმიმართების საკითხებისათვის. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ტერმინი ”სამედიცინო ლინგვისტიკა” ინგლისურენოვან ინტერნეტ-სივრცეში. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
თანამედროვე მედიცინის ტერმინოლოგიის მოწესრიგების ზოგიერთი პრობლემა. ინტერნეტ-მასალების მიმოხილვა. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
სამედიცინო სპეციალობებზე ბერძნულ-ლათინურ ელემენტებიანი სამედიცინო ტერმინების სწავლების საკითხები. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ბერძნული ხორხისმიერი h გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ph კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ლათინური ch კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ლათინური th კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-20 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
t ბგერის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-20 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
co კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
cu კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-15 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ci კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-15 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
cy კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-7 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
cj კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-7 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ce კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-11 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
cae კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-8 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
coe კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-8 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ct კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
kt კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ae ლათინური დიფთონგის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
oe ლათინური დიფთონგის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-12 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

გაგრძელება იხ. >>>>

შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი (VIII)