შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი (X)

ნათიშვილი ალ.
ნორმალური ანატომიის ტერმინოლოგია (ლათინურ-ქართულ-რუსული, ქართულ-რუსულ-ლათინური), თბ., 1930.
ნეიმანი ალექსანდრე
ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი. ,,განათლება”, თბ., 1978
ნიკოლაძე რ.
ზოგადი ქიმიის ქართული ტერმინოლოგია და ნომენკლატურა. საქართველოს სსრ პედაგოგიკის მეცნიერებათა ინსტიტუტის შრომები, VII,1950

საქართველოს ექიმთა სამეცნიერო კონგრესი. (5. ბათუმი. 1929) საქართველოს ექიმთა მეხუთე სამეცნიერო კონგრესის (ქ. ბათუმში 24-29 იანვარს 1929წ.) შრომები – ტფ.
ომიაძე თ.,
ტერმინოლოგიური ფრაზეოლოგიზმები სამედიცინო ლიტერატურაში: ,,სამედიცინო ლიტერატურის ლინგვისტურ-სტილური ანალიზი და ენების სწავლების პრობლემები სამედიცინო ინსტიტუტში”, სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 1991
ორბელიანი სულხან-საბა
ლექსიკონი ქართული, ,,საბჭოთა საქართველო”, თბ., 1966
ოსაძე მ.,
რუსული ენის შემაერთებელხმოვნიანი კომპოზიტების ქართულად გადმოცემისათვის: ქსკს, VI, თბ., 1984.
ოსაძე მ.,
უცხოური წარმომავლობის ტერმინების წარმოება ქართულში – ურ სუფიქსის საშუალებით: თსუ-ის ახალგ. მეცნ. საბჭოს შრომები, ტ. XI, 1985
ოსაძე მარინე
თვისების აღმნიშვნელ უცხო წარმომავლობის ტერმინთა მორფოლოგიური გაფორმების საკითხები ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში: დის. ფილოლ.მეცნ.კანდ. / ხელმძღვ.: როგნედა ღამბაშიძე ; საქ. მეცნ. აკად ენათმეცნ. ინ-ტი – თბ., 1988
ჟღენტი ვლ., გელბაქიანი პ., ტატიშვილი ირ.
მედიცინის განვითარება საქართველოში და ქართველი ექიმები, თბილისი. 1971
როსტომაშვილი ვ.
ცნობის ფურცელი N 1 . 1897

საერთაშორისო ანატომიური ნომენკლატურა, ლათინურ-რუსულ-ქართული, თ., 1979.
სააკაშვილი მ., გელაშვილი ა.
საქართველოს მედიცინის ისტორია. თბ., 1956-58
სალუქვაძე სოკრატ
წამალთმოდნეობა ძველ საქართველოში და მისი შემდგომი განვითარების გზები. უძველესი დროიდან მე-20 საუკუნემდე. თბილისი. 1987
სანაკოევა ლარისა
სიტყვა და სიმბოლო-მეტყველების მეცნიერული სტილის ტერმინოლოგიურ სისტემებში ბუნებრივი და სიმბოლური ენების კოორდინაციული და სუბორდინაციული კავშირების დიალექტიკისათვის (თეორიული ასპექტი): ავტორეფ… ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.02 – თბ., 1998
სანიკიძე თ.,
ქართული ენის პრაქტიკული სტილისტიკა, თბ., 1999.
სარაჯიშვილი ა.
ივერია, N 152 . 1888
საღინაძე რუსუდან
ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბების გზები : (XX საუკუნის დასაწყისის ქუთაისის პრესის მასალების მიხედვით): დის. ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.01 / სამეც. ხელმძღვ.: დ. მელიქიშვილი; თსუ, ახალი ქართ. ენის კათედრა – თბ., 1997 –
სახოკია თ.
ქართულის ლექსიკონის შედგენის გამო. „ცნობის ფურცელი“, N 223 . 1897
სახოკია თ.
ცნობის ფურცელი 12 ივნისი. . 1897
სვანია ბ., ნაკაშიძე ე.
ფსიქიატრიის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 1977.
სირაძე ნანა
ლათინური სიტყვაწარმოების სწავლებისათვის სამედიცინო პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებში. ,,საზრისი”, ¹12, 2004 წ.
სირაძე ნანა
ლათინური ენის გრამატიკის სწავლება სამედიცინო პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებში. ,,ინტელექტი”, 2004 წ.
სირაძე ნანა, თანაავტორი გიორგობიანი რ.
დარგობრივ უმაღლეს სასწავლებელში ლათინური ენის ლექსიკის სასწავლო მინიმუმის შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმები. ,,საზრისი”
სოხაძე თ.
მოკლე ქართულ-ინგლისური სინონიმების და ანტონიმების ლექსიკონი = Concise Georgian English dictionary of synonyms and antonyms / [რედ.: გულნაზ ხუხუა]; თსუ-ს სოხუმის ფილიალი – მე-2 გამოც. – თბ., 2004 : შპს “ხატულა”
სოხაძე თ.
დამხმარე სახელმძღვანელო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის = Manual text-book for medical students / [რედ.: მ. ღიბრაძე] – თბ., 1999
სხირტლაძე ნ., ქორელი ალ.,
ნეიროფიზიოლოგიური ტერმინოლოგიის მოკლე ინგლისურ-ქართულ-რუსული ლექსიკონი, თბ., 1977.

ტექნიკური ტერმინოლოგია, ტფილისი, 1935.
ტაბიძე მ.
სამედიცინო ტერმინოლოგიის სტილისტიკურ თავისებურებათა ზოგი ასპექტი, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, ტ.XI. თბილისი,1998 წ.
ტაბიძე მ.
სამედიცინო ტერმინთა მრავლობითში ხმარების სტილისტიკური ასპექტი ქართულში საქართველოს მეცნ. აკად. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი, 1991.
უზნაძე ნ.
ფსიქოანალიტიკურ ტერმინთა და ცნებათა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი (ინგლისურიდან თარგმნა ნ. უზნაძემ), (ნიუ-იორკი, 1968, რედ. ბერნეს მური, ბერნარდ ფაინი), თბ., 1997
უსტიაშვილი ალ., კოპალეიშვილი ბ.
სამეანო-გინეკოლოგიური ტერმინოლოგია, თბ., 1958

ინვერსიული ლექსიკონი, შედგენილი ბიძ. ფოჩხუას ხელმძღვანელობით, თბ., 1967.
ფაღავა ზურაბ, ყურაშვილი რამაზ, ჩიგოგიძე თეიმურაზ, ასათიანი თენგიზ, კორძაია დიმიტრი, ტყეშელაშვილი ბესარიონ, ხოშტარია მიხეილ, ქავთარაძე გიორგი, დეკანოსიძე თამარ, ჭუმბურიძე ბიძინა, შარაშიძე ბეჟან, ჩხაიძე ლევან
“პსპ”-ს ჟურნალი “ ჩვენი ჯანმრთელობა”.N:8. 2005 ინტერვიუები ლალი დათეშიძის პროექტის “ქართული ელექტრონული სამედიცინო ენციკლოპედია” განსახილველად
ფირფილაშვილი პავლე
ნარკვევები ძველი ქართული მედიცინის ისტორიიდან – თბ. : საბჭ. საქართველო”
ფოჩხუა ბ.
პოლიმესიის საკითხისათვის. იკე XII, 1960
ფოჩხუა ბ.
ქართული ენის ლექსიკოლოგია.1974
ფხაკაძე ს.,
სამედიცინო ტერმინოლოგიის სრულყოფისათვის: ჟურნ. ,,ბურჯი ეროვნებისა”, 2000
ქუთათელაძე გულნარა
ქართული და რუსული ენების შეპირისპირებითი ლექსიკოლოგია: სადის. მაც… ფილოლ. მეცნ. დოქტ. 10.02.02 – თბ., 1994
ქუთათელაძე იოველ
“მასალები საქართველოში ფარმაციის ისტრორიისათვის”. შრომათა კრებული. 1972
ქუთათელიძე ი.
წამალთ ქიმიის ტერმინოლოგია, თბ., 1965.
ქუთელია მ.
სპეციალური სამედიცინო უცხოური ენის კომუნიკაციურად ორიენტირებული სწავლების შინაარსი და მეთოდები. სადოქტ. დისერტ, ავტორეფერატი. თბილისი. 2002
ქუთელია მ., რ. ჭელიძე
გერმანულ-ქართული სამედიცინო ლექსიკონი (7000 სიტყვა), თბ., 1997.
ქურდიანი მ.
ტერმინოლოგიური სიზუსტისათვის (ალმანახი ”კრიტიკა” N 2 (43) 1983
ღამბაშიძე ვ.
მწყემსი, N 15,16,20 . 1892
ღამბაშიძე რ.
პირველი ტექნიკური ლექსიკონი და მისი როლი ქართული სამეცნიერო ტექნიკური ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბებაში. კრ. ”ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები”, თბილისი
ღამბაშიძე რ.
ტექნიკური ტერმინოლოგია, თბ. 1987.
ღამბაშიძე რ.
ლალი დათეშიძის შენიშვნა (2004 წ.): რ.ღამბაშიძე წიგნში ” ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია და მისი შედგენის ზოგადი პრინციპები. თბ., 1986
ღამბაშიძე რ.
ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია და მისი შედგენის ზოგადი პრინციპები. თბ., 1986
ღამბაშიძე რ.,
ტერმინოლოგიური მუშაობა საქართველოში: ქსკს, I, თბ., 1972
ღამბაშიძე რ.,
ტერმინოლოგიისა და საერთო-სახალხო ენის მიმართებისათვის სამეცნიერო ტექნიკურ პროგრესთან დაკავშირებით: ქსკს, IV, თბ., 1984.
ღამბაშიძე რ.,
ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია და მისი შდგენის ძირითადი პრინციპები, თბ., 1886.
ღამბაშიძე რ.,
ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკოგრაფია. ნორმისა და უზუსის საიითხები: ქსკს, VIII, თბ., 1988.
ღამბაშიძე რ.,
ანალიტიკურ ტერმინთა სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი: ქსკს, X, თბ., 1993.
ღვინაძე თ.,
პარონიმია თანამედროვე ქართულ სიტყვახმარებაში: ქსკს, წ. IV, თბ., 1981.
ღლონტი ა.
ქართული ლექსიკოგრაფიის საკითხები, ,,საბჭოთა საქართველო”, თბილისი 1983
ღლონტი ა.
ქართული ლექსიკოლოგიის საფუძვლები. თბილისი. ”განათლება”. 1988
ღლონტი თ., მ. შაც-შველიძე, ც. ჩხიკვიშვილი, ი. მალაშხია, გ. ჯიბუტი
კლინიკური ნევროლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 1978.
ღულაძე ა., მრევლიშვილი ი.
დროება, N 225
ღუტიძე ინგა
-ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა ფორმაწარმოების საკითხები ქართულში: დის. ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.01 / სამეცნ. ხელმძღვ.: გ. გოგოლაშვილი; საქ. მეცნ. აკადემია – თბ., 1998
ყანჩაველი ზ.
ბოტანიკა, თბ., 1926
ყაუხჩიშვილი ს.
ლათინურ-ქართული ლექსიკონი, თბ., I გამოც. – 1940, II -1961.
ყაუხჩიშვილი ს.,
ბერძნულიდან და ლათინურიდან მომდინარე სიტყვათა დამწერლობა ქართულში: თქსენ, I კრ. თბ., 1970.
ყაუხჩიშვილი ს.,
ზედსართავ სახელთა წარმოება ბერძნულიდან მომდინარე მა-ზე დასრულებულ არსებით სახელთაგან: თქსენ, I კრ. თბ., 1970.
ყაუხჩიშვილი სიმონ
სიმონ ყაუხჩიშვილი (1895-1981) : ბიობიბლიოგრაფია / საქ. სსრ მეცნ. აკად. ცენტრ. სამეცნ. ბიბ-კა; [შემდგ.: მ. ბარკავა; წინასიტყვ. ავტ. ნ. ლომოური ; ბიბლიოგრ. რედ. ი. დუდუჩავა] – თბ. : მეცნიერება, 1989
ყიფიანი კ.
ცნობის ფურცელი. N 206 . 1897
ყუფარაძე მ.,
àíòè – და ïðîòèâî – მორფემებით ნაწარმოებ რუსულ სიტყვათა შესატყვისები ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში: ქსკს, VIII, თბ., 1988.
შავდია მიხეილის საერთო რედაქციით; შემდგენლები: დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ, დათეშიძე ამირან, შენგელია ლევან, შარაშიძე ვერა, შარაშიძე ბეჟან, კირცხალია გიორგი, კიკნაძე მანანა, შავდია მიხეილ, ყურაშვილი რამაზ, ამირანაშვილი ნანა, გუჯაბიძე რევაზ, კიკალეშვილი თინა
მასალები მედიცინის ტერმინოლოგიური ლექსიკონისათვის. 52 000 ტერმინი და ტერმინოლოგიური გამოთქმა. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
შალაკაძე ა.
ლათინურ-ქართული ლექსიკონი, წიგნში: ლათინური ენის სახელმძღვანელო. თბ., 1956
შალამბერიძე გ.,
ქართული მართლწერა, თბ., 1984
შალამბერიძე გიორგი
ილია ჭავჭავაძის ენა / თბილ. სახელმწ. უნ-ტი. ახალი ქართული ენის კათედრა – თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა და სტ., 1966
შალამბერიძე ნ.
სამედიცინო ბიოლოგიური ტერმინოლოგია ”დაბადებისათვის კაცისა” გიორგი მთაწმინდელის თარგმანში: მაცნე, 1970, N1.
შალვაშვილი ლ.
ქართული სალიტერატურო ენის ლექსიკის განვითარება საბჭოთა პერიოდში. ,,განათლება”, თბ., 1986.
შალვაშვილი ლ.
სამედიცინო ტერმინოლოგიის ადგილი საერთო ენობრივ სტრუქტურაში. ჟურნალი ,,გელათი”, 2000 წ.
შალვაშვილი ლ.
სამედიცინო ტერმინების გადმოცემის ხერხები ქართულში და მათი სწავლება სამედიცინო უნივერსიტეტში ქართული ენის პრაქტიკულ მეცადინეობებზე. ჟურნალი ,,გელათი”, 1999 წ.
შალვაშვილი ლ.
უცხოური ტერმინების უმართებულო ხმარების შემთხვევები სამედიცინო ლიტერატურაში. პერიოდული სამედიცინო ჟურნალი ,,პრომეთე” (სამხრეთ კავკასიის რეგიონის პედაგოგიურ უნივერსიტეტთა ქსელი), 2003 წ.
შალვაშვილი ლ.
უცხოურ ტერმინთა სწავლება სამედიცინო უნივერსიტეტში. ჟურნალი ,,გელათი”, 2003 წ.
შალვაშვილი ლ.
ქართული სამედიცინო ტერმინოლოგია და მისი კავშირი თანამედროვე ქართულ ენასთან. ჟურნალი ,,პრომეთე” (სამხრეთ კავკასიის რეგიონის პედაგოგიურ უნივერსიტეტთა ქსელი), 2004 წ.
შალვაშვილი ლ.
პოლისემია, ომონიმია, სინონიმია, ანტონიმია, პარონიმია სამედიცინო ტერმინოლოგიაში და მათი სწავლება სამედიცინო ლიტერატურაში. ჟურნალი ,,გელათი”, 1999 წ.
შალვაშვილი ლ.
სამედიცინო ლიტერატურისა და თანამედროვე ქართული ენის ლექსიკის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი ,,გელათი”, 2005 წ.
შალვაშვილი ლ.
სამედიცინო ტერმინოლოგიის ორთოგრაფიის საკითხების სწავლება. ჟურნალი ,,გელათი”
შალვაშვილი ლ.
ზმნის თემასთან დაკავშირებული მართლწერის საკითხები და მისი სწავლება სამედიცინო უნივერსიტეტში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”, 2005 წ.
შალვაშვილი ლ.
სიტყვათწარმოება ქართულ სამედიცინო ტერმინებში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, 2005 წ.
შალვაშვილი ლ.
სამედიცინო ტერმინთა დახასიათება, ზოგიერთი სამედიცინო თავისებურებანი სამედიცინო ტერმინოლოგიაში. სულხან-საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, ტ. VI, 1999 წ.
შალვაშვილი ლ.
სიტყვის ლექსიკური შდგენილობის ზოგიერთი საკითხი სამედიცინო ტერმინოლოგიაში. სულხან-საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, ტ. VIII, 2000 წ.
შანიძე ა.
ი.ჭავჭავაძე, როგორც მებრძოლი ახალი სალიტერატურო ქართულის დამკვიდრებისათვის. საიუბილეო კრებული. 1939
შანიძე ა.
ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები. თხზულებანი თორმეტ ტომად.1980
შარაშიძე ვერა
რუსულ-ქართული შეპირისპირებითი ანალიზი სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
შარაშიძე ვერა, შენგელია ვასილ
ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის ინვერსიული ლექსიკონი. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006. დეპონენტი.
შარაშიძე ვერა, შენგელია არჩილ
მედიცინის ინვერსიული ლექსიკონი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
შელია ლ.
ანატომიის განმარტებითი ლექსიკონი (რედ. ნ. ჯავახიშვილი), თბ., 1979.
შელია ლ.
საერთაშორისო ანატომიური ნომენკლატურა, ლათინურ-ქართულ-რუსულ ენებზე, თბ., 1976.
შელია ლ.
სიტყვაწარმოების თავისებურებანი თანამედროვე ინგლისურ ენაში და მათი სწავლება სპეციალურ უმაღლეს სასწავლებლებში. საკანდიდატო დისერტაცია. 2005
შელია ლ., გუნია კ.
დასურათებული ანატომიური ტერმინოლოგია, თბ., 1989.
შენგელია არჩილ
სპეციალურ სიტყვათა შედგენის პრინციპები და სიტყვაწარმოების საკითხები ფარმაციაში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
შენგელია არჩილ
ქართული სამედიცინო დიალექტოლოგია. ბიბლიოგრაფიული საძიებელი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
შენგელია არჩილ, დათეშიძე ლალი
მასალები და კომპიუტერული ბაზა რუსულ- ქართულ-ინგლისური სამედიცინო ლექსიკონისათვის. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ, დათეშიძე ლალი
მონაცემთა ბაზა ლათინურ – ქართული სამედიცინო ლექსიკონისათვის. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
შენგელია ზურაბ
სამკურნალო მცენარეთა კულტურა საქართველოში. გამომცემლობა ”საბჭოთა საქართველო”. თბილისი. 1983
შენგელია ლევან
ორთოგრაფიული კომენტარებისა და ორთოგრაფიული ლექსიკონის მიმართებისათვის. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
შენგელია ლევან, კირცხალია გიორგი, გუჯაბიძე რევაზ
სამედიცინო-ლინგვისტური დისკის სტრუქტურა და ტექნოლოგია. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები.ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
შენგელია ლევან, დათეშიძე ლალი
სამედიცინო ტერმინოლოგიის პრობლემები საკვალიფიკაციო სივრცეში. მე-8 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
შენგელია მიხეილ
მედიცინის ისტორია . თბ. : განათლება, 1988
შენგელია მიხეილ
ძიებანი ქართული მედიცინის ისტორიიდან. თბ., 1981
შენგელია მიხეილ
მედიცინის განვითარების ზოგიერთი ძირითადი საკითხი საქართველოში. თბ., 1961
შენგელია მიხეილ
ძველი ქართული მედიცინის ისტორიული ფესვები, თბ., 1956.
შენგელია მიხეილ
ქართული მედიცინის ისტორია, თბ., 1980.
ჩანტლაძე ი.
სვანური ტექსტის ორთოგრაფია და მისი კომპიუტერული ასახვა. ლალი დათეშიძის შენიშვნა (2007 წ.)
ჩაფიჩაძე ზ., გონგაძე ნ.
სამკურნალო პრეპარატების საერთაშორისო სახელწოდებების ცნობარი, თბ., 1994.
ჩაფიჩაძე ზაზა, გონგაძე ნიკოლოზ
სამკურნალო პრეპარატების საერთაშორისო სახელწოდებების ცნობარი / ფარმაკოლ. კომ-ტი – თბ. : მეცნიერება, 1996
ჩიგოგიძე თეიმურაზ
სპეციალისტებო ჩაერთეთ ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის მომზადებაში. ჟურნალი “ფარმაცევტული მაცნე”. N: 3(68) მარტი. 2005 წ.
ჩიგოგიძე თეიმურაზის საერთო რედაქციით; სარედაქციო კოლეგია: ჭუმბურიძე ვახტანგ, კორძაია დიმიტრი, მალაზონიამარინა, ვაჭარაძე კახა, ტყეშელაშვილი ბესარიონ, შავდია მიხეილ
ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია. მეორე დეპო-გამოცემა. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
ჩიქობავა არნ., აბესაძე ნ., ახვლედიანი გ., გიგინეიშვილი ივ., თოფურია ვ., ლეჟავა ლ., ყაუხჩიშვილი ს., შანიძე ა., ჯანაშია ს.
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები. ენათმეცნიერების ინ-ტი – თბ.
ჩიქობავა არნოლდ
ი.ჭავჭავაძის ენის შესახებ. 1938
ჩიქობავა არნოლდ
ჩიქობავა არნოლდ: ბიობიბლიოგრაფია / საქ. სსრ მეცნ. აკადემია. ცენტრ. სამეცნ. ბიბ-კა; [შემდგ.: მ. ბარკავა, ქ. გვერდწითელი; რედ.: ს. ხადური, თ. შარაშენიძე; ბიბლიოგრ. რედ. თ. ნაკაშიძე] – თბ. : მეცნიერება, 1979
ჩოქობავა არნ. საერთო რედაქციით
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი.პროფ. არნ. ჩიქობავას საერთო რედაქციით. რვატომეული. თბილისი. 1950-1964
ჩხუბიაშვილი დ.
ქართული ტერმინოლოგიის შესწავლის ისტორიიდან, იკე, ტ. XXII . 1980
ცაგარელი ლ.
ანატომიურ, პსიხოლოგიურ ტერმინების და სხვა და სხვა დარგის სიტყვების შესახებ. ჟურნალი ’’’განათლება“ , N 6
ციბაძე ალ.,
კლინიკური ბიოსტატისტიკა, ტერმინთა ლექსიკონი (გლოსარიუმი), თბ., 1997.
ძიძიგური შოთა
შოთა ძიძიგური : ბიობიბლიოგრაფია / საქ. სსრ მეცნ. აკადემია, ცენტრ. სამეცნ. ბ-კა ; [შემდგ.: ვ. გოგილაშვილი ; რედ.: ს. ხადური] – თბ. : მეცნიერება, 1988
ძიძიგური შოთა
ილია ჭავჭავაძის სალექსიკონო მასალა. “მნათობი”. N:10 1957
ძიძიგური შოთა
საენათმეცნიერო საუბრები. თბ., 1960
წიბახაშვილი გ.
აბრევიატურების საკითხისათვის ქართულში. თსუ შრომები, 114, თბილისი 1965.
ჭაბაშვილი მ.
უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. შეადგინა მ. ჭაბაშვილმა, თბ., 1973
ჭაბაშვილი მ.,
რუსული პირთა სახელების ქართულად გადმოცემისათვის: ქსკს X, თბ., 1998.
ჭავჭავაძე ილია
ილია ჭავჭავაძე: ლიტ-რის სარეკომ. საძიებელი (დაბადების 150 წლისთავთან დაკავშირებით) / საქ. სსრ სახ. რესპ. ბიბ-კა ; [შემდგ.: ტ.ს. საპატოვა, ვ. ნანაძე, ნ. რიჟინაშვილი, ლ. ლეკიშვილი ; რედ.: გ. შარაძე] – თბ., 1987
ჭელიძე სპ.
ცნობის ფურცელი 9,10 . 1897

გაგრძელება  იხ. >>>>

შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი (X)