ქართული სამედიცინო ლინგვისტიკის (დიალექტოლოგიის) დასაფუძნებლად

დათეშიძე ლალი ქართული სამედიცინო ლინგვისტიკის (დიალექტოლოგიის) დაფუძნებისათვის. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
შენგელია არჩილ ქართული სამედიცინო დიალექტოლოგია. ბიბლიოგრაფიული საძიებელი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
კიკნაძე მანანა ტერმინი ”სამედიცინო ლინგვისტიკა” ინგლისურენოვან ინტერნეტ–სივრცეში. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა დარგობრივ ლექსიკასა და ტერმინოლოგიას შორის განსხვავებისათვის. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა ტერმინის ზოგადლინგვისტური თეორიის შესახებ. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა ტერმინის მახასიათებლები და მისი ფუნქციონირება მართებულ არეში. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

ქართული სამედიცინო ლინგვისტიკის (დიალექტოლოგიის) დასაფუძნებლად