ტერმინწარმოების ქართული მორფოლოგიური ინვენტარი სამედიცინო პროფესიულ დიალექტში

დათეშიძე ლალი, კიკალიშვილი თინა

[მასალები მოდელის   “სი–ე”  კვლევისათვის  ქართულ  სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი მასალები  მოდელის  “–ობა”  კვლევისათვის ქართულ  სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია ვასილ მასალები   მოდელის  “ად+ობ+ა”   კვლევისათვის   ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ მასალები მოდელის “ად” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ მასალები მოდელის “ით” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო ლექსიკაში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი მასალები მოდელის “–ის” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ მასალები მოდელის “–ობ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, კიკალიშვილი თინა, შენგელია ვასილ მასალები მოდელის “–ედ” კვლევისათვის ქართულ  სამედიცინო  დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ მასალები მოდელის “–აკ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო ლექსიკაში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი მასალები მოდელის “–ოვან” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ მასალები მოდელის “–ოსან” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო  დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, კიკალიშვილი თინა მასალები მოდელის “–იან” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო  დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია ვასილ. მასალები მოდელის “ურ/ულ “კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია ვასილ

მასალები “ვები”, ”იანები”, ”იანნი”, ”ოვანნი”, ”ოსანნი”, ”ებრნი”, ”ნაირნი”,  ”მაგვარნი”,  ”მსგავსნი” ტიპის მოდელების კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.

ტერმინწარმოების ქართული მორფოლოგიური ინვენტარი სამედიცინო პროფესიულ დიალექტში