ტერმინწარმოება ინგლისურ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში და ქართულ–ინგლისური შეპირისპირებითი ანალიზი

დათეშიძე ლალი ტერმინწარმოება ინგლისურ ენაში. მეორე კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”, N: 6, 2007 წელი.

დათეშიძე ლალი სამედიცინო ტერმინწარმოება თანამედროვე ინგლისურ ენაში. მე–12 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

დათეშიძე ლალი მასალები Non მოდელის ინგლისურ–ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო დიალექტებში. მე–9 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

დათეშიძე ლალი მასალები Ob მოდელის ინგლისურ–ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე–7 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

დათეშიძე ლალი მასალები Pre მოდელის ინგლისურ–ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე–13 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007

დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ მასალები Pro მოდელის ინგლისურ–ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე–11 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

დათეშიძე ლალი მასალები Re მოდელის ინგლისურ–ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო დიალექტებში. მე–14 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

დათეშიძე ლალი მასალები Trans მოდელის ინგლისურ–ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე–11 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

დათეშიძე ლალი, შენგელია ვასილ მასალები Un მოდელის ინგლისურ–ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე–10 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

ტერმინწარმოება ინგლისურ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში და ქართულ–ინგლისური შეპირისპირებითი ანალიზი