ტერმინოლოგიური ლექსიკონების მასალები

დათეშიძე ლალი  მასალები  რუსულ–ქართულ–ინგლისური სამედიცინო ტერმონოლოგიური ლექსიკონისათვის. 27000  ტერმინი  და  ტერმინოლოგიური გამოთქმა. ტექინფორმის დეპონენტი. თბილისი. 2001
შავდია მიხეილის    საერთო   რედაქციით;    შემდგენლები:  დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ, დათეშიძე ამირან, შენგელია ლევან, შარაშიძე ვერა, შარაშიძე ბეჟან, კირცხალია გიორგი, კიკნაძე მანანა, შავდია მიხეილ, ყურაშვილი რამაზ, ამირანაშვილი ნანა, გუჯაბიძე რევაზ,  კიკალეშვილი თინა მასალები მედიცინის ტერმინოლოგიური ლექსიკონისათვის.  ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
შენგელია არჩილ,  დათეშიძე ლალი მასალები   და   კომპიუტერული  ბაზა  რუსულ– ქართულ–ინგლისური სამედიცინო ლექსიკონისათვის.  ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ, დათეშიძე ლალი მონაცემთა   ბაზა   ლათინურ – ქართული სამედიცინო ლექსიკონისათვის. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
გუჯაბიძე რევაზ, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ,  კიკალიშვილი თინა მონაცემთა  ბაზა  ინგლისურ – ქართული სამედიცინო ლექსიკონისათვის 30000 ტერმინი. ლალი  დათეშიძის ხელმძღვანელობით.  ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
ამირანაშვილი ნანა ლათინურ–ქართული ელeქტრონული სამედიცინო ლექსიკონი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
ამირანაშვილი ნანა მასალები რუსულ–ქართული სამედიცინო ლექსიკონისათვის. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.

ტერმინოლოგიური ლექსიკონების მასალები