სიხშირული ლექსიკონები

დათეშიძე ლალი

ფარმაციის  სიხშირული  ლექსიკონი.  ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ,  შარაშიძე ვერა მედიცინის სიხშირული ლექსიკონი.  ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი,    შარაშიძე ვერა,  შენგელია არჩილ

ქართული  სამედიცინო   ენციკლოპედიის სიხშირული  ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.

სიხშირული ლექსიკონები