საენციკლოპედიო მენეჯმენტი 

დათეშიძე ლალი

ფარმაციის ტერმინოლოგიის დამდგენი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის აუცილებლობის შესახებ. თ. 2000 წ. წიგნში: დათეშიძე ლალი. საქართველოში სამედიცინო მცენარეთა წარმოების ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხები. ”მეცნიერება”. თბ., 2000

დათეშიძე ლალი,  ჩიგოგიძე თეიმურაზ, კორძაია დიმიტრი,  ჭუმბურიძე ვახტანგ, ვაჭარაძე  კახა, ტყეშელაშვილი ბესარიონ,  შენგელია ლევან, შარაშიძე ბეჟან, შენგელია არჩილ,  კირცხალია გიორგი

კომპიუტერული  საინფორმაციო საკონსულტაციო  სისტემა “ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.

ამირანაშვილი ნანა

სამედიცინო ტერმინოლოგიის აღდგენისა და შექმნის პრობლემები. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”, N: 6, 2007 წელი.

შენგელია ლევან, დათეშიძე ლალი

სამედიცინო ტერმინოლოგიის პრობლემები საკვალიფიკაციო სივრცეში.. მე–8 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები”  დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

საენციკლოპედიო მენეჯმენტი