ლათინური მაწარმოებლების კვლევა ქართულ სამედიცინო დიალექტში 

დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ
ლათინური ელემენტები ქართულ სამედიცინო ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.

ლათინური მაწარმოებლების კვლევა ქართულ სამედიცინო დიალექტში