ენციკლოპედიისა და ლექსიკონების, როგორც სამომხმარებლო პროდუქტის დაგეგმვა 

დათეშიძე ამირან, შენგელია არჩილ ანატომიის ილუსტრირებული ონლაინ ლექსიკონისათვის. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”

შენგელია ლევან, კირცხალია გიორგი, გუჯაბიძე რევაზ სამედიცინო–ლინგვისტური დისკის სტრუქტურა და ტექნოლოგია. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”, N: 6, 2007 წელი.

დათეშიძე ლალი, შენგელია ლევან, დათეშიძე ამირან, კიკნაძე მანანა, შენგელია არჩილ, მგელაძე გურამ, შენგელია ვასილ ლინგვო–სამედიცინო დისკი. მე–4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007

ბუცხრიკიძე ბესიკ “ლინგვო–სამედიცინო დისკის” მარკეტინგული პერიპეტიები. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

ლომიძე გიორგი ინგლისურ–ქართული სამედიცინო ლექსიკონის ინგლისური ტრანსკრიფციებით აღჭურვის შესახებ. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

ენციკლოპედიისა და ლექსიკონების, როგორც სამომხმარებლო პროდუქტის დაგეგმვა