აბულაძე კალენიკ

აბულაძე კალენიკ სარდიონის ძე (1897-1972) – ქართველი ფიზიოლოგი; პავლოვის ხელმძღვანელობით სწავლობდა ფიზიოლოგიის კანონზომიერებებს, კერძოდ ნერვული პროცესების მიმდინარეობის დარღვევებს თავის ტვინის ქერქში მხედველობის, სმენისა და ყნოსვის რეცეპტორების დაშლის ზეგავლენით; შეიმუშავა ძაღლებში პირობითი და უპირობო ცრემლდენის კვლევის ორიგინალური მეთოდები აბულაძის მეთოდია-მოცილებული მომყოლის გამოყოფის სამეანო ხელის მეთოდი, რომელიც მდგომარეობს მეანის ხელებით მშობიარის მუცლის კედლის ფიქსაციაში. (Большая медицинская энциклопедия; 1974 წ.)

აბულაძე კალენიკ