როგორ მოვაცილოთ ლინკი სურათს (ბანერს)

WordPress – კონსულტაციები

გვაქვს 2 ვარიანტი

1. სურათი უკვე ჩასმულია და გვინდა ლინკის მოშორება:

პოსტი ,,edit” გადაგვყავს რედაქტირების რეჟიმში;

დავაწკაპუნებთ ნახატზე და მერე ზემოთ ღილაკზე –გაწყვეტილ ჯაჭვზე; ამის შემდეგ ვაკლიკებთ ღილაკზე  ,,განახლება” და ლინკი მოცილდება;

2. როცა პოსტში ახალ ნახატს ვსვამთ:

ნახატის ატვირთვის დროს გამოსულ ფანჯარაში ,,მედია ფაილის კომპიუტერიდან დამატება” არის წარწერები: ,,სათაური, ალტერნატიული ტექსტი, წარწერა, აღწერა, ბმული”. 

წარწერა ,,ბმულის” ქვეშ ოთხკუთხედში არის წარწერა ,,არაფერი” და აკლიკებთ მასზე; მერე აკლიკებთ ,ჩანაწერში ჩასმა” , და ბოლოს – მარჯვნივ ღილაკზე – ,,განახლება“.