პოსტის გამოქვეყნების დროის დაყენება

WordPress – კონსულტაციები

ჩვეულებრივ, ახალი პოსტის შექმნისას სისტემა თვითონ ავტომატურად აფიქსირებს მიმდინარე თარიღს; თარიღის შეცვლა შეიძლება შემდეგნაირად: – ახალი პოსტის შექმნის რეჟიმში, მარჯვენა სვეტში არის გამოქვეყნება დაუყოვნებლივ რედაქტირება.

ვაკლიკებთ ,,რედაქტირება”-ზე და ჩავწერთ  სასურველ თარიღს, დავაკლიკებთ აქვე ,,კარგი“-ზე და შემდგომ ,,განახლება“-ზე.

 თუკი თქვენ მოამზადეთ პოსტი და მისი გამოქვეყნება გსურთ, დავუშვათ, 5 დღის შემდეგ, გამოიყენებთ ამ მექანიზმს.

მიაქციეთ ყურადღება! თუკი ძველ, უკვე გამოქვეყნებულ პოსტს შეუცვლით თარიღს, ეს აისახება მის URL-ში, ანუ პოსტის მისამართი შეიცვლება. (ცხადია, ეს იმ შემთხვევაში, თუკი ამ საიტის პოსტების მისამართში ჩანს პოსტის გამოქვეყნების თარიღი).