ქუდში დიდი ბანერის დასმა

დააკლიკეტ ,,იერსახე“ -ზე

მერე ,,მორგება“ -ზე

მერე Theme option -ზე

მერე Homepage  -ზე

მერე Image Slider

მერე Slide 1 და სურათის არჩევა.

ბოლოს დააკლიკეთ ზემოთ ,,გამოქვეყნება“-ზე და მერე ამაზე: