სამედიცინო ორგანიზაციებსა და ცალკეულ ექიმებს ვთავაზობთ სერვისებს საქართველოდან და უცხოეთიდან პაციენტების მოსაზიდად

საბაზო სერვისი მოიცავს:

1. თქვენთვის საბაზო კონტენტიანი საიტების მომზადებას. ჩვენს მიერ შემოთავაზებული კონტენტი უზრუნველყოფს დღეში 300-500 მიზნობრივი, ანუ სამედიცინო საკითხებით  დაინტერესებული ვიზიტორის სტუმრობას თქვენს საიტზე. ვიზიტორთა ამ რაოდენობის მიღწევას წლები ჭირდება და ბევრმა  ორგანიზაციამ ვერ შეძლო.

2. დისტანციური საკონსულტაციო სისტემის შექმნას  სოც. ქსელებში, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენთან მაქსიმალური რაოდენობის საკონსულტაციო მომართვას.ეს სისტემა წლებია მუშაობს ჩვენთან და დიდი წარმატებით.

3. ექიმებთან წინასწარი ჩაწერის სერვისით მომსახურებას, თქვენი ტარიფების, ექიმთა საიმიჯო კლიპების, ბიოგრაფიების  მიწოდებას დაინტერესებული მკითხველისათვის.

4. თქვენი ექიმების წვდომას ინფორმაციის  სოციალური ქსელებით გავრცელების საშუალებებზე. ეს მექანიზმები ფარავენ  დაახლოებით 500 000  კომპიუტერს.

5. სერვისში შეიძლება ჩაერთოს თქვენი ექიმების საკონსულტაციო ვიდეოების ჩაწერა გავრცელება მაღალმოთხოვნად თემებზე.

6. თქვენი საიტის ჩართვას  სამედიცინო საიტების ერთიან ქსელში.

დაგვიკავშირდით:
სკაიპი – medgeo.net
Caumednet@gmail.com
577 235 400