საიტის დუბლის აღება

მოიცავს ორ ნაწილს – მონაცემთა ბაზას და ფოლდერებს.

მონაცემთა ბაზის დუბლის ასაღებად შევდივართ c-panel – ში, შეგვყავს პაროლი და იუზერი. http://www.medgeo.net:2082/

1.


2. სიაში არის მთავარი საიტი და სუბდომენები. მივყვებით სათითაოდ – ჯერ მთავარი საიტი (medgeone_1), დავაკლიკებთ მასზე, როგორც ისრითაა მითითებული, შემდგომ კი როგორც ქვემოთაა მომდევნო საფეხურები

 


3. დავაკლიკებთ ,,ექსპორტზე”

 


4. მივუთითებთ ამას –  ,,обычный”

 


5.  მივუთითებთ კომპრესიის ტიპს –  gzip

 


6. და ბოლოს აჭერთ ამ ღილაკზე და დაიწყება ჩამოტვირთვა.

მიიღებთ მონაცემთა ბაზის  დაზიპულ ფაილს.

ფაილი სავარაუდოდ ავტომატურად ვარდება ფოლდერში –  Downloads. სასურველია შეინახოთ ცალკე ფოლდერში, ადვილად რომ მიაგნოთ.

 ამავე თანამიმდევრობით გაივლით სუბდომენებისთვისაც.


7. გამოსვლა c-panel – დან:

როცა პროცესს დაასრულებთ, გამოდით c-panel – დან:

მიუთითეთ Log Out


ფოლდერების დუბლი (კოპირება)

საამისოდ საჭიროა პროგრამა Total Commander. 

გახსენით ეს პროგრამა. მარცხენა ფანჯარაში გახსენით კომპიუტერში წინასწარ მომზადებული ფოლდერი, რომელშიც აპირებთ გადმოწერას.

შემდეგ გადადიხართ მარჯვნივ, დააკლიკეთ ზემოთ მენიუ Net -ზე და მერე FTP connect. აკლიკებთ ღილაკზე New connection და ავსებთ ასე:

და OK.

მერე ისევ დააკლიკებთ მენიუ Net -ზე , მერე FTP connect.

აირჩევთ www.medgeo.net და დააკლიკებთ მარჯვნივ Connect.

გაიხსნება სერვერზე არსებული  ფაილების კატალოგი და მიყვებით და გადმოწერთ სათითად ფოლდერებს.

მონიშნავთ თითოეულ ფოლდერს და ქვემოთ დააკლიკებთ ღილაკზე Copy. და გადმოიწერება იმ ფოლდერში, რომელიც გაქვთ გახსნილი Total Commander  -ის მეორე, მოპირდაპირე  ფანჯარაში. სასურველია ქვეფოლდერების სათითაოდ გადმოწერა.

ცხადია ეს ფოლდერი ინახება უკვე თქვენს კომპში.

როცა სრულად დაამთავრებთ (ამას დაახლოებით ერთი დღე უნდა სუბდომენებიანად), ამ დიდ ფოლდერსაც შეინახავთ მონაცემთა ბაზის ფაილთან ერთად.