რომელი ასაკიდან უნდა დავიწყოთ ბავშვის უცხოეთში გაგზავნა

რომელ ასაკში არის სასურველი ბავშვის დატვირთვა უცხოენოვან გარემოში? დამტკიცებულია, რომ ბავშვმა აუცილებლად უნდა იცოდეს სრულყოფილად საუბარი, კითხვა და წერა მშობლიურ ენაზე.

დასაწყისისთვის კარგი იქნება თუ გაამგზავრებთ მცირე დროით, მაგ: 1-2 თვე, რათა გაეცნოს გარემოს, ისწავლოს საკუთარი თავის და ნივთების მოვლა. მეორედ შეგიძლიათ გაუშვათ ზაფხულის ტრიმესტრში. 10 წლიდან კი შეგიძლიათ 1 წლითაც გაუშვათ. გაითვალისწინეთ, რომ უცხოური სკოლების, მაგ: დიდი ბრიტანეთის ავტორიტეტული საშუალო სკოლების უმრავლესობას აქვს დიდი სტიპენდიების ფონდი. სტიპენდიები სხვადასხვა სახისაა: მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ბავშვებისთვის, კარგი სპორტსმენებისთვის, კარგი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეებისთვის. მსგავსი სტიპენდიები დიდი დახმარებაა მშობლებისთვის, ის საშუალებას აძლევს მათ დაზოგონ ფინანსების 30-50%. რა თქმა უნდა, აუცილებელია რომ ბავშვმა სტიპენდიის მისაღებ გასაუბრებაზე სათანადოდ წარმოაჩინოს ენის ცოდნა და საკუთარი შესაძლებლობები.

ლიტ: http://www.fluent.ru/level4/identifier173.htm