რა მომსახურებებს თავაზობს MTVi უცხოეთში ტრენინგების, სტაჟირებების, კურსების გავლის მსურველებს?

რა მომსახურებებს ვთავაზობთ უცხოეთში ტრენინგების, სტაჟირებების, კურსების გავლის მსურველებს?

1. თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად მოგიძებნით თქვენთვის სასურველს ვარიანტს, თუკი  ასეთი არსებობს ბუნებაში;
2. დაგეხმარებით საბუთების მომზადებასა და გაგზავნაში.