რა მომსახურებებს თავაზობს MTVi უცხოეთში სწავლის მსურველებს?

599 69 77 03;  sadchavabarot@gmail.com

მომსახურების სრული პაკეტი მოიცავს:

– კანდიდატის მოთხოვნების შესაბამისად სასურველი პროგრამის/უნივერსიტეტის    მოძიებას
– საჭიროების შემთხვევაში უნივერსიტეტთან კომუნიკაციას
– საბუთების მომზადებაში დახმარებას
– სამოტივაციო წერილის შედგენას
– სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ის შედგენას
– ეფექტური CV შედგენას 

თუ კანდიდატს არ სურს მთელი პაკეტით სარგებლობა, შეუძლია აირჩიოს მისი რომელიმე ნაწილიც:

– სამოტივაციო წერილი
– CV-ის შედგენა
– სარეკომენდაციო წერილის შედგენა:
– უნივერსიტეტის/სასწავლო პროგრამის მოძიება
– ამ შემთხვვევაში მომსახურებაში არ შედის უნივერსიტეტთან კომუნიკაცია. მოხდება მხოლოდ კურსის შერჩევა, ჩასაბარებლად საჭირო საბუთების ჩამონათვალის  გაკეთება და გადაგზავნა.

ენის/პროფესიული კურსების მოძიება/რეგისტრაცია მათი მოთხოვნების მიხედვით