პოსტების რაოდენობა პირველ გვერდზე

WordPress – კონსულტაციები

როცა ახალ პოსტს ვაქვეყნებთ, ის ცხადია, პირველ გვერდზე ჯდება. ვთქვათ, გამოვაქვეყნეთ 3 ახალი პოსტი; სამივე დაჯდება პირველ გვერდზე. Word press-ს აქვს ბრძანება, რამდენი პოსტის გამოქვეყნება შეიძლება პირველ გვერდზე. საამისოდ – შევდივართ კონტროლ -პანელში; მარცხენა სვეტში, ცოტა ქვემოთ, არის Settings (,,პარამეტრები“) და აქ ვაჭერთ Reading (,,წაკითხვა“)-ზე.

აქ არის ,,ერთ გვერდზე აჩვენე არა უმეტეს“ და მიუთითებთ ციფრს, რამდენი პოსტის გამოქვეყნება გსურთ პირველ გვერდზე. (მის ქვემოთაა ,,არხებზე აჩვენე უახლესი“ – აქაც იგივე ციფრი უნდა ჩასვა.)

ყოველი მომდევნო ახალი პოსტის გამოქვეყნებისას, უფრო ძველი პოსტი ჩამოიწევს თანდათან ქვემოთ და გადაინაცვლებს მეორე გვერდზე, ანუ ინდექს-გვერდიდან გაქრება. 

თუ გვინდა რომ ამ პოსტმა არ გადაინაცვლოს მეორე გვერდზე და მთავარ გვერდზე ჩანდეს, მას ავპინავთ.

 …