კატეგორიის შექმნა Word Press-ში

WordPress – კონსულტაციები

პოსტის გარკვეულ კატეგორიაში მოსათავსებლად, პოსტი გადაგვყავს რედაქტირების რეჟიმში, მარჯვენა სვეტში ,,კატეგორიებში” მივუთითებთ სასურველ კატეგორიას, რომელშიც გვინდა რომ იყოს ეს პოსტი და დავაკლიკებთ ,,განახლებაზე“.

ანალოგიურად ვიქცევით ახალი პოსტის გახსნისას – აქვე ვუთითებთ სასურველ ,,კატეგორიას“.