კატეგორიის შექმნა Word Press-ში

WordPress – კონსულტაციები

კატეგორიის შექმნა – შედიხართ მართვის პანელში და მარცხენა სვეტში აკლიკებთ Posts (ჩანაწერები), შემდგომ  – Categories (კატეგორიები) და გადადიხართ კატეგორიების გვერდზე; აქ ცარიელ ველში Name (სახელწოდება) ჩასვამთ კატეგორიის სახელს, რაც გსურთ; შემდეგ ველში – Slug (ჭდე) – ჩაწერთ ლათინურად კატეგორიის სახელწოდებას;

ა) თუ ეს მთავარი, სულ ზედა დონის კატეგორიაა, ველში Parent (მშობელი) – მიუთითებთ None (არაფერი);

ბ) თუ ეს რომელიმე კატეგორიის ქვეკატეგია გსურთ რომ იყოს, ჩამოსაშლელ სიაში მიუთითებთ იმ კატეგორიის სახელს, რომელსაც  აკუთვნებთ ამ ქვეკატეგორიას.

ბოლოს დააკლიკებთ Add New Category და ახალი კატეგორია შექმნილია.

პოსტის გარკვეულ კატეგორიაში მოსათავსებლად, პოსტი გადაგვყავს რედაქტირების რეჟიმში, მარჯვენა სვეტში ,,კატეგორიებში” მივუთითებთ სასურველ კატეგორიას, რომელშიც გვინდა რომ იყოს ეს პოსტი და დავაკლიკებთ ,,განახლებაზე”. ანალოგიურად ვიქცევით ახალი პოსტის გახსნისას – აქვე ვუთითებთ სასურველ ,,კატეგორიას”.