ბანერის წაშლა ვიჯეტიდან

WordPress – კონსულტაციები

  1. მართვის პანელში – ,,იერსახე“ და შემდეგ ,,ვიჯეტები“
  2. მოვძებნით და გავხსნით იმ ვიჯეტს, საიდანაც გვინდა ბანერის ამოღება; თუკი ამ ვიჯეტში მხოლოდ ეს ბანერია, დავაკლიკებთ ,,წაშლაზე“;
  3. თუ ამ ვიჯეტში რამდენიმე ბანერია ჩასმული, მოვძებნით ამოსაღები ბანერის კოდს (HTML), წავშლით და შემდეგ დავაკლიკებთ ქვევით ,,შენახვაზე“;
  4. თუკი დროებით გვინდა რომელიმე ვიჯეტის ამოღება, მოვკიდავთ და ჩამოვაჩოჩებთ ,,გაუქმებულ ვიჯეტებში“ და თუ საჭირო გახდება,  კვლავ ჩავსვამთ.