Category Archives: Plants

ანონა (გუანაბანა)

ანონა (გუანაბანა) გრავიოლას პროდუქცია გირჩევთ გამოიწეროთ უშუალოდ ამერიკელი მწარმოებლისაგან. გამოსაწერად დააკლიკეთ ქვემოთ, ცხრილში, შესაბამის პროდუქციას. ასეთ შემთხვევაში მიიღებთ უკვე გაფილტრულ ინფორმაციას: გრავიოლას კაფსულები გრავიოლას ნაყოფი გრავიოლას კაფსულები კიბოს დროს გრავიოლას ექსტრაქტი გრავიოლას ჩაი გრავიოლას ფხვნილი გრავიოლას ფოთლები გრავიოლას ნერგი caumednet@gmail.com ანონასებრთა ოჯახი ანონასებრთა ოჯახი (Annonaceae) აერთიანებს 120-მდე სახეს ტროპიკულ ამერიკაში და ათს აფრიკაში. თანდათანობით ხდებოდა

Read More

მეცხვარეობის განვითარების პერსპექტივა დავით გარეჯში

რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-80 UDK 581, N25, მაისი, 2010 წ

მეცხვარეობის განვითარების პერსპექტივა დავით  გარეჯში

გივი ბეღელური, სსიპ მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

0064611თანამედროვე მსოფლიოს მოსახლეობის ზრდის აღნიშნული ტენდენცია დღის წესრიგში აყენებს საერთოდ სოფლის მეურნეობის, და კერძოდ, მეცხვარეობის დარგის შესაბამისი დონით განვითარებას, რათა ფიზიოლოგიურ ნორმებთან შესატყვისობით მოხდეს ადამიანის სასურსათო პროდუქტებით, განსაკუთრებით ცილებით მდიდარი მეცხოველეობის პროდუქტებით (ხორცი, რძე, კვერცხი და სხვა) დაკმაყოფილება.
ამჟამად მსოფლიოში, განსაკუთრებით კი, ძლიერ განვითარებულ ქვეყნებში მოსახლეობის მხრივ განსაკუთრებული მოთხოვნილებაა ეკოლოგიურად საიმედო ,,ორგანული” პროდუქციისადმი, რომელიც არ შეიცავს რაიმე, ჯანმრთელობისათვის მავნე ნაერთებს, ამიტომ მომხმარებლის მიერ მისი მიღება უსაფრთხოა. დღევანდელ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია სახეობრივად, ასორტიმენტებით, მოცულობითა და განსაკუთრებით ხარისხით, საშუალებას არ იძლევა, მსოფლიოს საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროდუქტებით გასვლისათვის, რაც სამომავლოდ ნაწილობრივ მაინც უნდა მოგვარდეს.

Read More

საქართველოს ენდემურ და აბორიგენულ სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა მოშენების საკითხები (II)

რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-80 UDK 581, N24, აპრილი, 2010 წ

ვასილ ღლიღვაშვილი
სოფლის მეურნეობის მეც. დოქტორი, პროფესორი

დასაწყისი იხ.  >>>

კახური ღორი
ჩამოყალიბებულია უძველესი დროიდან გარეული ღორის მოშინაურებისა და ხალხური სელექციის გზით. ამიტომ იგი გარეგნული ფორმითა და ზოგიერთი თვისებით გარეულ ღორს მიემსგავსა. არის ბუნებრივი საკვებ-სავარგულების კარგი ამთვისებელი, განსაკუთრებით კი ტყის ნაყოფებისა. ახასიათებს საარსებო პირობების მაღალი შეგუების უნარი და მრავლდება ველურ პირობებში. ხასიათდება უხეში კონსტიტუციით, დაფარულია ხშირი უხეში ჯაგარითა და მოკლე ნაზი თივთიკით. ამიტომ მას სიცივე ნაკლებად აშინებს. ახასიათებს თავდაცვის დიდი და დედობისა და ოგურის (ჯგუფად ყოფნის) მაღალი უნარი. კარგად ეგუება მომთაბარე საძოვრული შენახვის პირობებს. მისი ცოცხალი მასა არის: ნეზვის _ 95_100 და კერატის _ 115_120 კგ. ხოლო ნაყოფიერება 6_7 გოჭია, მერძეულობა კი 30_35 კგ-ს არ აღემატება.>>>

Read More

საქართველოს ენდემურ და აბორიგენულ სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა მოშენების საკითხები (I)

რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-80 UDK 581, N24, აპრილი, 2010 წ   ვასილ ღლიღვაშვილი სოფლის მეურნეობის მეც. დოქტორი, პროფესორი მეტად მძიმე ისტორიული წარსულის მიუხედავად, ქართველმა ხალხმა შეძლო შეენარჩუნებინა და დღევანდლამდე მოეტანა საქართველოს ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვანი უძვირფასესი განძი, რომელიც ჩვენი ხალხის არა მარტო მაღალი კულტურისა და ცხოვრების, არამედ მისი სულიერი სიმტკიცის უტყუარი

Read More

ჩვეულებრივი ბეგქონდარას აგრობიოლოგიური თავისებურებანი და გამოყენება

რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-80 UDK 581, N23, მარტი, 2010 წ

ჩვეულებრივი ბეგქონდარას (Thymus vulgaris L) აგრობიოლოგიური თავისებურებანი და გამოყენება
თამარ კაჭარავა – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, აფხაზეთის ა/რ ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი
ნინო წიკლაური – დოქტორანტი
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სსიპ ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

thymusშესავალი. ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული და გამოყენებული სამკურნალო, არომატული და სანელებელი მცენარეა ჩვეულებრივი ბეგქონდარა (Thymus vulgaris L), რომელიც ფართოდ გამოიყენება ფიტოკულინარიასა და ფიტომედიცინაში. ამ უნიკალური მცენარის ინტენსიური ექსპლუატაცია ბუნებრივი რესურსების განადგურებას იწვევს, პროცესი შეუქცევადია, ამიტომაც უმდიდრესი გენეტიკური რესურსის შენარჩუნებისათვის მათი მოძიება და სამრეწველო-საკოლექციო ნაკვეთების შექმნის აუცილებლობა იქმნება, რაც ნებისმიერი ქვეყნისათვის სტრატე-გიული ამოცანაა, რადგან იგი განიცდის მუდმივ ცვლილებას სტიქიური თუ ანტროპოლოგიური ზემოქმედებების შედეგად. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამკურნალო, არომატული და სანელებელ მცენარეთა სასაქონლო ფასს ხარისხობრივი მაჩვენებლები განსაზღვრავენ. ამასთანავე კულტივირებული მცენარეების ხარისხობრივი მაჩვენებლები ბევრად აღემატება მათი ველური ფორმებისას, რადგან მეცნიერულ კვლევებზე დამყარებული ინტენსიური აგროტექნოლოგიები დადებით ზეგავლენას ახდენენ ამ უკანასკნელთა ფარმაკოლოგიურ შემცველობაზე.

Read More

ქრისტესისხლას კულტივირების შედეგები და გამოყენება

რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-80 UDK 581, N23, მარტი, 2010 წ

ქრისტესისხლას (Chelidonium Mayus L) კულტივირების შედეგები და გამოყენება
თამარ კაჭარავა – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, აფხაზეთის ა/რ ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი
ნინო კაპანაძე – დოქტორანტი
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სსიპ ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
 

IMG_1578შესავალი. საქართველოს სამკურნალო, არომატულ, სანელებელ და შხამიან მცენარეთა უმდიდრესი გენეტიკური რესურსის შესწავლა-გამოკვლევისას აღმოჩნდა, რომ ქვეყნის ეს მრავალფეროვანი სიმდიდრე არასაკმარისად არის კატალოგირებული და გამოყენებული, იგი გარკვეული რაოდენობრივი მერყეობით ხასიათდება, რადგან სისტემატურად განიცდის ბიოტური ფაქტორების ზემოქმედებას, ამიტომაც მუდმივ დაცვა-აღდგენა-კონსერვაციას საჭიროებს. ამასთანავე აუცილებელია, რომ მოხდეს გენეტიკურ რესურსების ხელმისაწვდომობაზე კონტროლის მექანიზმისა და მათგან მიღებული სარგებლის სამართლიანი განაწილების პრინციპის ინტეგრირება ველური მცენარეების დაცვისა და სარგებლობის მარეგულირებელ ეროვნულ საკანონმდებლო ბაზაში, რათა ვისარგებლოთ ბიომრავალფეროვნების კონვენციით მინიჭებული უფლებებით. ამ უნიკალურ მცენარეთა გამოყენება ადამიანის მიერ სულ უფრო იზრდება და პროცესი შეუქცევადი ხდება.

Read More

მიმართვა სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებს

რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-80 UDK 581, N21, იანვარი, 2010წ.

ლევან შენგელია

ჟურნალ ”მცენარეთა მეცნიერებების” სარედაქციო კოლეგიის წევრებს ვულოცავთ ახალ წელს და ვუსურვებთ წარმატებებს პირად და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში!

Read More

ფისტაშკა, ფისტა, ფსტა (II ნაწილი)

რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-80 UDK 581, N19, დეკემბერი, 2009 წ. ფისტის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში   ♦♦♦  ჩვენ გირჩევთ – ფისტის თესლი გამოიწერეთ  ამაზონიდან (ამერიკიდან).  დააკლიკეთ აქ >>> ან ზემოთ ბანერს  ♦♦♦  თუკი არა იცით ,,ამაზონიდან” გამოწერა, იხილეთ სტატია “როგორ გამოვიწეროთ ამაზონიდან” >>> სტატიის  დასაწყისი იხ. >>>> 11. შემადგენლობა ქვემოთ მოტანილი ციფრები, აღებულია სხვადასხვა

Read More

ფისტაშკა, ფისტა, ფსტა

რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-80 UDK 581, N19, დეკემბერი, 2009 წ. ფისტის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში ლევან შენგელია  ♦♦♦  ჩვენ გირჩევთ – ფისტის თესლი გამოიწერეთ  ამაზონიდან (ამერიკიდან).  დააკლიკეთ აქ >>> ან ქვემოთ ბანერს  ♦ როგორ გამოვიწეროთ ,,ამაზონიდან” >> ♦ Medgeo.net-ის ინტერნეტ-მარკეტი >> 1. შესავალი 2009 წელს საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის უნივერსიტეტის ელექტრონულ

Read More

ფსტა (Pistacia vera L.) – სამას წლიანი ეკონომიკური ბაზა დავით–გარეჯისათვის

რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-80 UDK 581. N20. დეკემბერი. 2009 წ. ფსტა (Pistacia vera L.)  – სამას წლიანი ეკონომიკური ბაზა დავით–გარეჯისათვის ♦♦♦  ჩვენ გირჩევთ – ფისტის თესლი გამოიწერეთ  ამაზონიდან (ამერიკიდან).  დააკლიკეთ აქ >>> ან ქვემოთ ბანერს  ვასილ შენგელია მესამე. კავკასიის ბიზნეს–სკოლა რეტროსპექტივა და პერსპექტივა ფისტა ერთ – ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კაკალია. მისი ღირებულება

Read More