Author Archives: studenti

ზრდის სტიმულატორები

 ”პრობლემური წამლები” . ენდრიუ ჩეტლი ცუდი კვების სიმპტომების დათრგუნვა ჩვენს დროში არანაკლებ ერთი მილიარდი ადამიანისთვის – მთელი მსოფლიოს მოსახლების ერთი მეხუთედისათვის – არასაკმარისი და/ან არადაბალანსებული კვება ყოველდღიურ რეალობას წარმოადგენს. მსოფლიო ბანკის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ცუდად მკვებავი ხალხის საერთო რაოდენობის 80%-ს ქალები და ბავშვები წარმოადგენენ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, განვითარებად ქვეყნებში დაახლოებით 500 მილიონი ადამიანი  არადამაკმაყოფილებელი

Read More

წამლები და ბავშვები

 ”პრობლემური წამლები” . ენდრიუ ჩეტლი ჩვევების ჩამოყალიბება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ახალშობილებს და ბავშვებს ხშირი, მაგრამ ჩვეულებრივ მსუბუქი დაავადებები ახასიათებთ. ხშირი ავადმყოფობა ადრეულ ასაკში იმ ბუნებრივი პროცესის ნაწილია, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვის იმუნური სისტემის განვითარებას. ჩვეულებრივ, ეს მსუბუქ ფორმაში მიმდინარე ინფექციები, ხელს უწყობენ იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას გავრცელებულ დაავადებებთან საბრძოლველად. სჭირდებათ თუ არა ბავშვებს ამ დაავადებების დროს წამლების

Read More

პრობლემური წამლები

წამლები და ბავშვები წამლები და ბავშვები  ზრდის სტიმულატორები ქალები და წამლები ქალები და წამლები წამლები ორსულობისას საშვილოსნოსშიდა საშუალებები ორალური კონტრაცეპტივები ჩანაცვლებითი ჰორმონული თერაპია იმპლანტატები კონტრაცეფციული საშუალებები ინექციები წამლები  ასაკოვან პირებში წამლები და მოხუცები ცალკეული პრეპარატები და პრეპარატთა ჯგუფები ფაღარათის (დიარეის) საწინააღმდეგო საშუალებები ანტიბიოტიკების შემცველი ფაღარათის საწინააღმდეგო პრეპარატები ჰიდროქსიქინოლინები(8-ოქსიქინოლინის წარმოებულები) დიფენილოქსილატი ლოპერამიდი (იმოდიუმი) ანტიბიოტიკები ანალგეტიკები არასტეროიდული

Read More

საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლები, სადაც არის უცხოენოვანი სწავლება და გაცვლითი პროგრამები

აქ თავსდება საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კატალოგი, სადაც სწავლება უცხოურ ენებზე მიმდინარეობს და რომლებიც ჩართულნი არიან უცხოეთთან გაცვლით პროგრამებში. ამგვარ უმაღლეს სასწავლებლებს შეუძლიათ, ამ გვერდზე განსათავსებლად, მოგვაწოდონ თავიანთი საიმიჯო ინფორმაცია  caumednet@gmail.com უნივერსიტეტები: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თელავის იაკობ

Read More

სამედიცინო ტერმინოლოგიის ისტორია

  სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარების ისტორია და  თანამედროვე ტენდენციები სამედიცინო ტერმინოლოგიის “ევროპული ხაზის” ისტორია სამედიცინო ტერმინოლოგიის ისტორიის ”ევროპული” და ”არაევროპული”  ვექტორები სამედიცინო ტერმინოლოგიის  განვითარების ისტორიამდელი პერიოდი ბერძნული სამედიცინო კულტურა ლათინური პერიოდი ბერძნული ტერმინოლოგიის ლათინიზაციის პროცესი ბიზანტიური პერიოდი არაბული სამედიცინო ტერმინოლოგია და სამედიცინო კულტურა სამედიციო ტერმინოლოგია აღორძინების პერიოდიდან.  ერთიანი სამედიცინო პროფესიული ენის  ფორმირება. ერთიანი ევროპული სამედიცინო ენა –

Read More

შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი

აბაშიძე ს., აბაშიძე ლ. რუსულ – ლათინურ – ქართული სამედიცინო განმარტებითი ლექსიკონი (რედ. თ. გონიაშვილი), თბ., 1973 აბესაძე ნ. უცხოური წარმოშობის ზოგიერთი ზმნური ფორმისა და მათგან ნაწარმოები სახელების წარმოება ქართულში: ქსკს, IX, თბ., 1989. ავალიანი ლელა არაბულიდან მომდინარე პროფესიის აღმნიშვნელი ტერმინები ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში: დის. ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.06 / სამეცნ. ხელმძღვ.: ტარიელ

Read More

E ISSN 1987-8036 UDC(უაკ) 61(054)(479.22) კ-144 Reviewable on-line scientific magazine “Caucasus Medical Herald”

Reviewable on-line scientific magazine “Caucasus Medical Herald” publishes the articles in English and Russian languages. In order to publish an article in the magazine presentation of one of the members of the editorial board. Contact address: mpifarm@gmail.com Editorial board: Chigogidze Temur, M.D., Chairman; Dateshidze Lali – coordinator; Kiknadze Manana – scientific secretary; Bokhua Merab –

Read More