შეთავაზებები სამედიცინო ფაკულტეტებს და სასწავლო ცენტრებს

♦ შეთავაზებები სამედიცინო ფაკულტეტებს და სასწავლო ცენტრებს – „სამედიცინო ინტერნეტ-ქსელის www.medgeo.net” საიტებზე შეუძლიათ განათავსონ თავიანთი რეკლამები და განცხადებები.

♦ სამედიცინო და მომიჯნავე ფაკულტეტების პედაგოგებს – „სამედიცინო ინტერნეტ-ქსელის www.medgeo.net” საიტებზე და ფეის-პეიჯებზე, მათ შორის edu.medgeo.net – ზე შეუძლიათ განათავსოთ თავიანთი  სამეცნიერო და სასწავლო მასალები, კონფერენციების შრომები და სხვა.

♦ სამედიცინო კონფერენციების ორგანიზატორებს – შეუძლიათ განათავსონ კონფერენციის შრომები, განცხადებები

ჩვენ ღია ვართ თანამშრომლობისათვის:
skype: medgeo.net
e-mail: Caumednet@gmail.com
Tel.: 577 235 400