ქართული სამედიცინო ტერმინოლოგიისა და სამედიცინო ენციკლოპედისტიკის ისტორია, შრომათა ბიბლიოგრაფიული საძიებლები

კიკნაძე მანანა, შენგელია არჩილ
სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარება საქართველოში. მე–6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

ამირანაშვილი ნანა
სამედიცინო ტერმინოლოგიის აღდგენისა და შექმნის პრობლემები. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

ხარაშვილი ნინო
სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარება რუსეთში. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

ბაზიაშვილი ვლადიმერ
სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარების ისტორიისათვის. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

ამირანაშვილი ნანა
ტერმინთქმნადობის საწყისი პერიოდი საქართველოში. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

ქართული სამედიცინო ტერმინოლოგიისა და სამედიცინო ენციკლოპედისტიკის ისტორია, შრომათა ბიბლიოგრაფიული საძიებლები