სტრიქონებს შორის დაცილების რეგულირება (ვორდში)

მონიშნეთ სტრიქონები, მერე ზევით მენიუებში დააკლიკეთ ამ პატარა სამკუთხედზე:

 

გამოსულ ფანჯარაში ასე ჩაწერეთ ნოლები და single  და დააკლიკეთ ქვევით ok -ზე: