სიტყვების გამუქება ფაინდით

1. ფაინდში ვკრეფთ საძიებო სიტყვას;
2. ქვემოთ ფანჯარაში ვაჭერთ Format და მივყვებით Fonts >Fonts Style > და ვირჩევთ  regular;
3. ფაინდში ვკრეფთ სიტვას, რომლითაც გვინდა მოძებნილი შეიცვალოს;
4. ქვემოთ ფანჯარაში ვაჭერთ Format და მივყვებით Fonts >Fonts Style > და ვირჩევთ Bold.

WordPress – კონსულტაციები