საქართველოს სამედიცინო პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებს, რომლებსაც სურთ უცხოელი სტუდენტების მიღება