საიტების მომზადება WordPress ბაზაზე

  1. საიტების მომზადება კონტენტის გარეშე
  2. საიტების მომზადება საბაზო კონტენტითა და ვიზიტორებით
  3. ვიზიტორთა ყოველდღიური საბაზო რაოდენობის უზრუნველყოფა