რა მომსახურებებს თავაზობს MTVi უცხოეთში სამედიცინოზე სწავლის მსურველებს?

რა მომსახურებებს ვთავაზობთ უცხოეთში სამედიცინოზე სწავლის მსურველებს?

1. თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად მოგიძებნით თქვენთვის სასურველს ვარიანტს, თუკი ასეთი არსებობს ბუნებაში;
2. დაგეხმარებით საბუთების მომზადებასა და გაგზავნაში