პოსტში სურათის 2 -ჯერ გამოქვეყნება

ადმინის პანელში, მაუსი მივიტანოთ მარცხნივ შავ ზოლში  ,,იერსახე” -ზე და დავაკლიკოთ ,,მორგება” -ზე.

შემდეგ ვაკლიკებთ ისრით მითითებულზე:

 

 

შემდეგ ვაკლიკებთ ამაზე:

 

შემდეგ ვაკლიკებთ ამაზე და ჩამოშლილში ვირჩევთ No Image თუკი არ გვინდა , რომ სურათი ორჯერ გამეორდეს პოსტში.

 

და ბოლოს ვაკლიკებთ ზევით, ლურჯ ღილაკზე  ,,გამოქვეყნება” –