პოსტის ,,აკეცვა”

WordPress – კონსულტაციები

1. ვაკლიკებთ იმ პოსტის სათაურზე, რომლის აკეცვაც გვსურს; გამოდის ცალკე ეს პოსტი; ვაკლიკებთ პოსტის სათაურის ქვემოთ ,,edit“-ზე და პოსტი გადადის რედაქტირების რეჟიმში;

2. კურსორს ჩავსვამთ ტექსტის იმ ადგილზე, სადაც გვსურს, რომ გაწყდეს პოსტი;

3. ამის შემდეგ ვაჭერთ ღილაკების პირველ მწკრივში, მარცხნიდან მე-12 ღილაკზე (პარალელური ხაზები შუაში წყვეტილით);

4. ვაჭერთ მარჯვნივ ღილაკზე  ,,განახლება“.